Zajednička briga za osobe sa mentalnim poteškoćama nakon otpusta iz bolnice

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH organizovano je niz stručnih sastanaka u Republici Srpskoj s ciljem održivosti primjene modela otpusta iz bolnica za lica sa smetnjama u mentalnom zdravlju kojim se definiše metodologija koordinacije među profesionalcima unutar sistema zaštite mentalnog zdravlja.

Model zajedničkog planiranja otpusta iz bolnica za osobe sa smetnjama u mentalnom zdravlju izrađen je i probno primijenjen u Republici Srpskoj u sklopu Projekta mentalnog zdravlja u BiH, a predstavlja preciznu proceduru kako bi se pacijentima omogućilo da imaju odgovarajuće usluge u zajednici i time kontinuitet brige i nakon otpusta iz bolnice.

Podršku njima i njihovim porodicama u tome će pružiti centri za zaštitu mentalnog zdravlja i centri za socijalni rad, sa ciljem da se smanji vjerovatnoća za pogoršanje zdravstvenog stanja ili potreba da ponovnim prijemom na bolničko liječenje.

Stručni sastanci posvećeni ovom pitanju održani su u šest gradova u Srpskoj, a bili su namijenjeni za sva tri nivoa zdravstvenog sistema i socijalne zaštite u Republici Srpskoj.

Učesnici sastanaka koji su održani u Istočnom Sarajevu, Doboju, Banjaluci, Prijedoru, Gradišci i Trebinju bili su rukovodioci bolnica i njihovih službi, domova zdravlja, centara za zaštitu mentalnog zdravlja, centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite.

Prema riječima pomoćnika ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milana Latinovića, situacija na terenu je pokazala da postoji velika potreba u koordinaciji zdravstvenog i socijalnog sektora u pružanju usluga licima sa smetnjama u mentalnom zdravlju.

„Na edukaciji su bili predstavnici centara za mentalno zdravlje, centara za socijalni rad, bolnica, predstavnici Ministarstva zdravlja i Projekta mentalnog zdravlja u BiH, i u toj disciplinarnosti i u toj međusektorskoj saradnji u stvari mi vidimo budućnost brige prema licima sa mentalnim smetanjama i problemima”, rekao je Latinović.

Prema njegovim riječima, velika je zainteresovanost i spremnost ljudi iz ova dva sistema da u skladu sa definisanim zakonskim obavezama odgovore i unaprijede brigu o licima sa mentalnim smetnjama i da njihov oporavak bude što kvalitetniji.

Načelnik odjeljenja za porodičnu i dječiju zaštitu u Ministarstvu zdravlja Branka Sladojević istakla je da je predstavljanje modela otpusta pacijenata neophodno kako bi osobe sa smetnjama u mentalnom zdravlju, koje se otpuštaju iz bolnica, dobile što bolji tretman i uslugu u lokalnoj zajednici i nastavili sa liječenjem i rehabilitacijom, a sistem socijalne zaštite je u tome podrška zdravstvenom sistemu.

„Kroz reformu koju provodi Ministarstvo zdravlja, akcenat se stavlja na nove usluge, a napravljen je legislativni okvir i kroz Strategiju razvoja mentalnog zdravlja koju je usvojila Vlada Republike Srpske. Podrška koju imamo od Asocijacije XY kroz Projekat mentalnog zdravlja je veoma važna”, navela je Sladojevićeva.

Liderica na Projektu mentalnog zdravlja u BiH Enisa Mešić podsjetila je da je ovo reformski projekat koji se provodi 11 godina, te da je model zajedničkog planiranja otpusta iz bolnica za osobe sa smetnjama u mentalnom zdravlju definisan novim Zakonom o zaštiti mentalnog zdravlja i Pravilnikom o zajedničkom planiranju otpusta lica sa smetnjama u mentalnom zdravlju u Srpskoj.

Ona je napomenula da utvrđena metodologija zajedničkog planiranja otpusta maksimalno prevenira neželjene situacije nakon otpusta pacijenata sa smetnjama u mentalnom zdravlju.

„U praksi se dešava da liječena osoba, nakon otpusta iz bolnice, zbog stigme izbjegava da traži usluge zdravstvenih ustanova u svojoj sredini, nerijetko prestaje da koristi lijekove jer se osjeća dobro, zbog čega se stanje po pravilu pogorša, pa je neophodna ponovna hospitalizacija”, naglasila je Mešićeva.

Cilj ove metodologije, dodala je ona, jeste da to spriječi, a na način da osoba koja je otpuštena iz bolnice vrlo brzo bude uvezana sa centrom za zaštitu mentalnog zdravlja i centrom za socijalni rad u svojoj lokalnoj zajednici i da se uz njihovu pomoć maksimalno održava njeno zdravstveno i fukcionalno stanje.

Nakon serije stručnih sastanaka uslijedila je četverodnevna edukacija za koordinatore kontinuiteta brige za model zajedničkog planiranja otpusta pacijenata iz bolnica u lokalnu zajednicu.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva.