Proces akreditacije i reakreditacije podiže standard i kvalitet usluga koje centri za mentalno zdravlje pružaju građanima

U sklopu aktivnosti koje provodi Institute for population and development u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, tokom 19. i 20. oktobra 2021. godine, organizovani su sastanci u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske, a u kojima su učestvovala 42 predstavnika centara za zaštitu mentalnog zdravlja i doma zdravlja u Republici Srpskoj.

Cilj sastanaka je bio pokretanje procesa reakreditacije za 17 centara za zaštitu mentalnog zdravlja u RS, a sastancima su prisustvovali direktori domova zdravlja, šefovi službi centara za zaštitu mentalnog zdravlja, pravnici i koordinatori kvaliteta iz tih ustanova.

Kako navodi pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović, već desetak godina u Republici Srpskoj teče proces akreditacije centara za zaštitu mentalnog zdravlja i najveći broj tih centara je prošao jednu reakreditaciju a sada je u fazi da uradi novu.

“Mi smo danas razgovarali i reakcija je jako pozitivna od strane centara za zaštitu mentalnog zdravlja i samih zdravstvenih ustanova da se taj proces početkom slijedeće godine nastavi uz podršku Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji finansijski podržava Vlada Švajcarske. Sam proces akreditacije i reakreditacije podiže standard usluga i kvalitet usluga koje pružaju ovi centri prema građanima u oblasti mentalnog zdravlja. Zbog toga je jako značajan za profesionalce, jer definiše njihove procedure, procese rada, odnose, kontroliše praktično zadovoljstvo pacijenata tako da će i usluge biti kvalitetnije i na višem nivou,” kazao je Latinović.

Ranka Knežević iz Doma zdravlja Banja Luka, kaže da menadžment ove ustanove smatra da je veoma bitno za sam kvalitet zdravstvenih ustanova postojanje određenih akreditacionih standarda.

“Postavljanje ovih normativa daje određenu sigurnost kako našim zaposlenicima tako i korisnicima usluga. Svi radni procesi koji se odvijaju u našoj zdravstvenoj ustanovi odvijaju se u skladu sa akredacionim standardima koji su u skladu sa međunarodnim standardima. Na taj način obezbjeđujemo dodatnu sigurnost kako našim pacijentima tako i našim zaposlenima da sve što rade, rade u skladu sa određenim standardima i propisanim normama ne samo za radnike zdravstvene ustanove već i za naše pacijente.

Irena Marin iz Doma zdravlja Novi Gradsmatra da je proces akreditacije, ali i reakreditacije veoma važan jer sa jedne strane štiti pacijente i njihovo pravo ali i reguliše obaveze i način njihovog ponašanja kada dođu u centar za zaštitu mentalnog zdravlja.

“Akreditacija naš posao diže na viši nivo. Mislim da imamo puno korektniji i kvalitetniji odnos prema pacijentima i da se oni tu osjećaju i bezbjedno i sigurno te da smo mi vrlo često mjesto gdje se obraćaju i za neke druge zdravstvene probleme. Obraćaju nam se i kada su u pitanju privatni problemi jer uvijek imamo lijepu riječ za njih ali i profesionalan pristup. Mislim da nas sve te procedure i protokoli jednostavno tjeraju da svaki dan budemo sve bolji.

Kako navodi Vesna Despotović iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlje Biljeljina, akreditacija i reakreditacija koja se svake tri godine obnavlja svakako je pomogla ovom centru u nekoj dobroj organizaciji funkcionisanja mentalnog zdravlja u zajednici gdje svi članovi timova u centru za zaštitu mentalnog zdravlja međusobno sarađuju radi dobrobiti korisnika.

“Akreditacija tačno definiše određene standarde kako se organizuje i grupna terapija i kućne posjete i sva savjetovališta i načini komunikacije, tako da to jeste prilično pozitivan proces. Kao rezultat akreditacije mi smo ušli u takav način funkcionisanja da su svi ti procesi postali u sastavni dio svakodnevnog rada, to ide po automatizmu bez nekog razmišljanja ili izmišljanja novih metoda,” kazala je Despotović.