Proces Modela otpusta pacijenata iz bolnice u mentalnom zdravlju smanjio broj rehospitalizacija

S ciljem predstavljanja dosadašnjih rezultata i uspostavljanja okvira za primjenu Modela zajedničkog planiranja otpusta iz bolnica korisnika usluga mentalnog zdravlja u proteklom periodu održavan je niz sastanaka za sva tri nivoa sistema zaštite mentalnog zdravlja uključujući i sistem socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stručne sastanke vodili su predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez i Adisa Mehići Asocijacije XY Enisa Mešić.

Kako navodi liderica na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini/Asocijacija XY Enisa Mešić modelom otpusta se definiše metodologija koordinacije među profesionalcima unutar sistema zaštite mentalnog zdravlja u cilju povezivanja pacijenta s odgovarajućim uslugama i službama u zajednici kako bi se osigurao kontinuitet brige te smanjenje vjerovatnoće za pogoršanjem ili ponovnim prijemom u bolnicu neposredno nakon završenog bolničkog liječenja.

„Donešen je i legislativni okvir za primjenu i održivost Modela i to putem Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine i pripremljenog nacrta stručnih osnova Pravilnika o otpustu osobe sa mentalnim poremećajima iz zdravstvene ustanove, a koji će se donositi na temelju novog Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja. Pododjeljak C2. Otpust (čl. 64.-68.) te revidiranim bolničkim standardima”

Sastanci su održavani u četiri lokalne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine i šest lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, a učesnici su bili rukovodioci ustanova i službi iz bolnica, domova zdravlja, centara za zaštitu mentalnog zdravlja, centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite.

Prema riječima dr. Gorana Čerkeza iz Federalnog ministarstva zdravstva u proteklom periodu je iskorištena povoljna epidemiološka situaciju te su posjećena tri kantona i to Zeničko-dobojski kanton, Srednjobosanski kanton i Unsko-sanski kanton.

„Razgovarali smo sa svim ključnim ljudima kada govorimo o procesima otpusta pacijenata iz bolnice i prihvata u lokalnim zajednicama. Ono što je važno jeste da smo na tim sastancima u nekim sredinama imali i parlamentarce i ministre zdravlja. Dakle imali smo i onaj politički segment podrške što je jako bitno jer će sva ova riješenja biti stavljena u zakonodavni okvir. Već sada je postojala dovoljna osnova da imamo model otpusta pacijenata iz bolnica u kojem su osobe koje izlaze prethodno uvezane sa lokalnom zajednicom, da se ne gube iz sistema nego da im se obezbjedi unaprijed podrška i da se nastavi taj kontinuitet zdravstvene brige započet u bolnici u lokalnim sredinama”, pojašnjava Čerkez.

„Proces je pokazao jako dobre rezultate. To se vidi u mjestima gdje smo imali probnu primjenu Modela gdje nismo imali veći broj rehospitalizacija čak ni u periodu teške epidemiološke situacije, koja je posebno teška za ovu kategoriju populacije. Također, obilaskom Unsko-sanskog kantona vidjeli smo veliku želju i spremnost, i sistema i kao što sam rekao ministara ali i ustanova da se bolje uvežu i da zajedno rade na koordiniranom Modelu otpustu pacijenata iz bolnica. To je jedan od najvažnijih segmenata jer se upravo rehospitalizacija dešava kada ljudi dođu kući iz bolnice i ostanu izvan sistema podrške, ostanu izvan koordinirane brige i u tom slučaju rehospitalizacije su češće”, pojasnio je Goran Čerkez.