Održan trening trenera u oblasti poznavanja i zagovaranja ljudskih prava

Edukacija sa fokusom na temu Ljudskih prava, kojoj je cilj bio trening trenera u oblasti poznavanja i zagovaranja ljudskih prava,organizovana je u proteklom periodu u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji implementira Institute for population and development (IPD) u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

U programu se učestvovali korisnici usluga mentalog zdravlja i profesionalci angažovani u korisničkim udruženjima, a koji su završili online trening „Quality Rights” Svjetske zdravstvene organizacije za Bosnu i Hercegovinu koji ima za cilj promijenu načina razmišljanja i prakse na održiv način.

Trening trenera imao je tri dijela. Prvi dio odnosio se na edukaciju o ljudskim pravima u mentalnom zdravlju, drugi dio bio je sticanje andragoških vještina, a treći je bio zagovaranje i lobiranje u mentalnom zdravlju. Trening je bio realiziran tokom mjeseca septembra na dvije lokacije, u Doboju i Banja Luci. Ukupno vrijeme trajanja treninga bilo je 5 dana, a trening je završilo 18 učesnika.

Cilj treninga trenera jeste osnažiti sve zainteresirane učesnike za promociju prava i oporavak kako bi se posvuda poboljšali životi osoba s psihosocijalnim, intelektualnim ili kognitivnim teškoćama.