Liderica na Projektu mentalnog zdravlja u BiH, Zvjezdana Stjepanović: Uz ispravnije medijsko izvještavanje smanjujemo stigmu i diskriminaciju u oblasti mentalnog zdravlja

„Etičko izvještavanje o mentalnom zdravlju” naziv je dokumenta koji je uz stručni angažman multidisciplinarne grupe eksperata i korisnika usluga u oblasti mentalnog zdravlja u proteklom periodu promovisan na četvrtoj po redu edukativnoj radionici o izvještavanju u oblasti mentalnog zdravlja, gdje su učešće uzeli profesionalci u oblasti mentalnog zdravlja i predstavnici i predstavnice medijskih kuća iz Bosne i Hercegovine.

Dokument je kreiran sa ciljem razvijanja kulture etičkog izvještavanja u novinarstvu i pravilnog informisanja u ovoj zdravstvenoj oblasti i služi promovisanju pozitivne percepcije i podizanju društvene svijesti o osobama sa mentalnim poremećajima, prepoznavanju njihovih vještina, sposobnosti i doprinosa društvu. Na radionici su bili prisutni predstavnici i predstavnice medijskih kuća i to: RTRS, SRNA, FTV, Bljesak.info, BHRT –BHT1, ATV, BN TV, RTV TK, Oslobođenje, Katera.

Prema riječima liderice na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Zvjezdane Stjepanović radionice o etičkom izvještavanju u oblasti mentalnog zdravlja organizuju se za predstavnike medijskih kuća, zdravstvene radnike i saradnike u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja i u ustanovama socijalne zaštite.

„Osim što je ovo prilika da unaprijedimo svoja znanja, takođe je odlična prilika da se, kroz lično i profesionalno upoznavanje – razumijevanje izazova i sagledavanje potencijala koje naše profesije i zanimanja nose, unaprijedi naša saradnja. Partnerskim i profesionalnim odnosom postićemo naš cilj, a to je bolje i ispravnije izvještavanje kada je riječ o mentalnom zdravlju, a samim tim smanjenje stigme i uz nju vezane diskriminacije”, pojasnila je Stjepanović.

U dosadašnjim fazama Projekat je direktno reflektovao i podržavao strateški pristup kao odgovore na mnoge izazove koji se javljaju u procesu reforme mentalnog zdravlja i odgovarao na prepoznate potrebe korisnika usluga mentalnog zdravlja.

Prema riječima jedne od učesnica edukativne radionice novinarke portala Katera iz Istočnog Sarajeva, radionica je bila vrlo korisna a smjernice o etičkom izvještavanju će joj pomoći u daljem radu kada je u pitanju izvještavanje u oblasti mentalnog zdravlja.

„Prvi put sam na ovakvoj edukaciji, sa obzirom da sam mlada novinarka i da sam tek počela da se bavim ovim poslom. Mnogo mi znači da sam dobila šansu da čujem životno korisne stvari koje će mi pomoći u daljem radu. Većinu stvari koje sam ovdje čula nisam znala, nisam znala pravilnu terminologiju i nakon vježbi koje smo imali potpuno sam dobila drugu percepciju i sliku o tome kako treba da izvještavam. Donekle, svi mi novinari pravimo grešku kada izvještavamo o ovakvim stvarima i tek sam sad zapravo uvidjela kako pravilno treba izvještavati kako ne bih ugrozila osobe sa mentalnim poteškoćama i njihove porodice. Nadam se da ću imati priliku da i dalje učestvujem u ovim edukacijama”, kazala je Mandrapa.