Počela realizacija edukacije Psihoterapijsko savjetovanje za djecu i adolescente u centrima za mentalno zdravlje u Federaciji Bosne i Hercegovine

Aktivnost dodatne edukacije „Psihoterapijsko savjetovanje za djecu i adolescente u centrima za mentalno zdravlje u Federaciji Bosne i Hercegovine" zvanično je počeo prošli vikend.

Važnost ovog jedinstvenog  programa  u cijeloj regiji, ogleda se u činjenici da se u sistem zdravstvene zaštite kroz 44 centra za mentalno zdravlje u F BiH krenulo u edukaciju 18 psihologa koji bi nakon studija trebali biti savjetnici  po svim pravilima i regulativi Evropske asocijacije za dječiju i adolescentnu psihoterapiju.

Prema riječima liderice na Pojektu mentalnog zdravlja Irine Rizvan nakon završene edukacije usluga koja je trenutno nedostatna i nije sistemski riješena bit će dostupna većem broju rizične populacije djece i adolescenata i njihovim porodicama i uticat će na prevenciju nastanka novih poteškoća i bolesti.

„U okruženju koje imamo mladi su još uvijek prilično ranjiva kategorija i cilj je da kroz sistem zdravstvene zaštite odgovorimo potrebama našeg društva i da imamo kvalitetan kadar u sistemu javnog zdravlja jer bi na taj način usluga bila dostupna svim ljudima koji žive u ovoj zemlji", kazao je prim.dr. Goran Čerkez.

Dr. Mirela Badurina ističe da je povod za edukacijski program za rad i tretman djece i adolescenata  istraživanje na području BiH, obavljeno 2014. godine, koje pokazuje da svako 4. dijete pati i da je pod velikim rizikom za razvoj mentalnih poremećaja te činjenica da Svjetska zdravstvena organizacija govori da blizu 50% hroničnih psiholoških problema u određenoj dobi počinju prije 14. godine, da blizu 80% prije 18. godine a negdje oko 30% prije 7. godine. Ovi podaci su pokazatelji koliko je važno da znamo i da se podučavamo kako bismo u najboljem mogućem smislu razumjeli razvoj djeteta, porodice i društva.

„Zbog toga ovaj program proširuje i zahtjeva od svakog studenta i budućeg savjetnika i psihoterapeuta prepoznavanje vlastitih kapaciteta kao i kontinuirane supervizije i jednu permanentnu edukaciju koja nam je nužna kada su u pitanju djeca", napominje Badurina.

Dvogodišnja edukacija za psihologe će se provoditi na Medicinskom fakultetu u Zenici, a za socijalne radnike u saradnji sa Udruženjem za sistemsku praksu i terapiju BiH.

Galerija fotografija