Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Sarajevu

„Prevencija depresije i suicida kod djece školskog uzrasta" naziv je stručnog predavanja koje je održano danas povodom svečanog obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja sa ciljem prevencije i očuvanja mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Predavanje je organizovano u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske a bilo je namijenjeno pedagozima i psiholozima školskih obrazovnih ustanova.

Prisutnim zvanicama i medijima obratio se pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez, direktorica za saradnju Švicarske ambasade u Bosni i Herzegovini Barbara Dätwyler Scheuer i direktorica Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Dženita Hrelja Hasečić.

Prema riječima pomoćnika federalnog ministra zdravstva Gorana Čerkeza Federalno ministarstvo zdravstva se u okviru reformi u oblasti mentalnog zdravlja posebno fokusiralo na prevenciju, promociju i unapređenje mentalnog zdravlja kod adolescenata, kako kroz stalnu edukaciju psihoterapeuta tako i kroz rad i programe sa školama.

„Na taj način radimo na prevenciji, ranoj detekciji i intervenciji. U kontekstu prevencije suicida u posljednjem periodu jako mnogo radimo i sarađujemo sa medijima obzirom da je pravilno izvještavanje o suicidu jedna od vrlo bitnih preventivnih mjera", kazao je Čerkez.

Direktorica za saradnju Švicarske ambasade u Bosni i Herzegovini Barbara Dätwyler Scheuer rekla je da škole mogu učiniti jako mnogo na razbijanju stigme vezano za mentalno zdravlje, tako što će dati informacije i osigurati prostor za mlade ljude da govore o svojim problemima i traže pomoć.

„Zajednice mogu učiniti mnogo na jačanju socijalnih mreža i podršci svojim članovima. Ali i mediji mogu učiniti mnogo odgovornim izvještavanjem. Svako od nas može pomoći", naglasila je Dätwyler Scheuer.

Švicarska putem Projekta mentalnog zdravlja pomaže da se razviju mjere i programi u BiH koji promoviraju mentalno zdravlje. U proteklih 10 godina Švicarska je donirala 17 miliona KM za reformu u oblasti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

„Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježavamo svake godine. Taj dan je podsjetnik ali i prilika da skrenemo pažnju javnosti na ono što se u ovoj oblasti radi 365 dana. Saradnja centara za mentalno zdravlje i škola na programu jačanja protektivnih faktora kod adolescenata u školskom okruženju predstavlja savremeni pristup u prevenciji mentalnih oboljenja. Stručno predavanje na temu stanja mentalnog zdravlja u svijetu s fokusom na mlade, kao i predstavljanje rezultata novijih istraživanja o suicidu u Bosni i Hercegovine i sesije o rizičnim i protektivnim faktorima vezanim za depresiju i sucid u školi i porodici tema je današnjeg programa. U završnom dijelu mladi Asocijacije XY u saradnji sa CARE Balkans predstavili su sveobuhvatnu naučno-utemeljenu kampanju „Jesi li OK?" usmjerenu na osnaživanje mladih da budu podrška jedni drugima u očuvanju mentalnog zdravlja", kazala je direktorica Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Dženita Hrelja Hasečić.

Galerija fotografija