Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Banja Luci

Tema ovogodišnjeg Dana mentalnog zdravlja bila je prevencija suicida, a na ovogodišnjoj manifestaciji, koja je održana u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske i koja je okupila više od 170 učesnika  govorilo se o ovom javnozdravstvenom problemu, ali i brojnim drugim temama u vezi sa mentalnim zdravljem i unapređenjem sistema podrške ljudima koji se suočavaju sa problemima u mentalnom zdravlju.  U programu obilježavanja učestvovali su i korisnici usluga mentalog zdravlja koji su prenijeli svoja iskustva i kroz ličnu priču poslali poruke ohrabrenja i nade, a onima koji osjećaju tegobe koje su povezane sa mentalnim zdravljem poručili da imaju kome da se obrate.

Koordinator za mentalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović, naglasio je da je u Republici Srpskoj u posljednjih deset godina broj samoubistava u padu, a  da je najčešća starosna dob osoba koja izvrše samoubistvo oko 60 godina.

"Moramo istaći da samo zdravstveni sistem nema odgovor na to pitanje, nego bi u ovu problematiku trebalo da bude uključena cijela društvena zajednica. Nastojimo da kroz naše aktivnosti pozovemo i sve građane da misle o svom mentalnom zdravlju", naveo je Latinović.

Prema njegovim riječima, kada je u pitanju suicid, veoma je bitno prevazići situacije u kojima se nađe pojedinac usljed određenih životnih okolnosti i u tome je česta pomoć koju pruža porodica, prijatelji, radne kolege.

Latinović je upozorio i na podatke Svjetske zdravstvene organizacije koji govore o tome da je suicid sve više prisutan i u mladoj populaciji, prema kojima je suicid najčešći uzrok smrti lica između 25 i 35 godina starosti.

Liderica na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Biljana Lakić, navela je da su načešći razlozi zbog kojih se ljudi obraćaju za pomoć službama i ustanovama za mentalno zdravlje - anksiozni i depresivni poremećaji i poremećaji povezani sa stresom.

"Često se ljudi javljaju i zbog problema na radnom mjestu, zbog nekih ličnih problema, a određen dio pacijenata se javlja i zbog ozbiljnih mentalnih zdravstvenih problema", rekla je Lakić.

Ona je istakla da se oko 30.000 lica godišnje obrati za pomoć u službe mentalnog zdravlja, od kojih se oko 26.000 javlja ambulantno, a oko 4.000 bude hospitalizovano u psihijatrijskim klinikama i bolnicama, te da je taj broj otprilike isti u posljednjih nekoliko godina.

"Treba imati u vidu da se, iako se godinama borimo protiv stigme kada su u pitanju mentalni poremećaji i promocija svjesnosti značaja mentalnog zdravlja, sigurno značajan broj ljudi nikada ne obrati za pomoć", istakla je Lakić.​

Svečana ceremonija je organizaovana u saradnji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Asocijacije XY koja implementira Projekat mentalnog zdravlja u Bosni I Hercegovini a podržava Vlada Švicarske.

Galerija fotografija

 

(Tekst preuzet sa web stranice: http://www.vladars.net)