Završen i drugi ciklus edukativno- supervizijskih radionica iz radno/okupacione terapije u mentalnom zdravlju

Drugi i ujedno završni ciklus edukativno-supervizijskih radionica iz okupacione/radne terapije u mentalnom zdravlju za Fazu II PMZ BiH održan je u Prijedoru i Sarajevu tokom novembra 2017. godine, sa ciljem osiguravanja praktične primjene teoretskog znanja na radnim mjestima educiranih okupacionih terapeuta u mentalnom zdravlju.

Edukativno-supervizijske radionice organizovane su u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.

„Najsnažnije mjesto praktičnog rada polaznika je evidentan napredak u usvajanju terapeutskog načina razmišljanja koji se video i tokom izlaganja Multifokalnih evaluacija aktivnosti u okupacionoj terapiji-EMAE-2 i u anketi koju su polaznici ispunjavali kroz prepoznavanje i odvajanje očekivanog ishoda od konkretnog terapijskog cilja u okupacionoj terapiji.", kazala je liderica na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Irina Puvača.

U okviru cijelog ciklusa edukativno- supervizijskih radionica evidentan je veliki odziv profesionalaca i veoma kvalitetan rad sa uvaženim profesoricama iz regije i to prof. dr. Nadom Savković iz Beograda i prof. dr. sc. Dubravkom Šimunović iz Zagreba.

Supervizija je protekla u veoma dobroj, radnoj i konstruktivnoj atmosferi. Visok stepen uvida u pogreške, ispoljen na prvoj supervizijskoj radionici,doveo je do korigovanja u izlaganju reevaluacije dobijene EMAE-2 protokolom.


Foto galerija