Закон о заштити лица с менталним поремећајима – Брчко дистрикт

Закон о заштити лица с менталним поремећајима – Брчко дистрикт На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 25. сједници одржаној 25. јануара 2006. године, усваја...

Preuzmi dokument