Zakon o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata

Zakon o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata

Službene novine Federacije BiH", broj 40/10


Ovim se zakonom određuju prava, obaveze i odgovornosti pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite, način korištenja tih prava, način zaštite i unapređenja tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.


Preuzmi dokument