Zaključci Konferencije korisnika usluga mentalnog zdravlja

Konferencijski program je zaključio profesor Norman Sartorius izloživši najvažnije zaključke konferencije kroz kratki motivacijski govor prisutnima. Svoje izlaganje je započeo riječima da je ovo konferencija koja budi nadu, ponos i potiče suosjećanje, što je poruka koju simbolično šalju i korisnička udruženja kroz svoje nazive: kroz Nadu i Dodir se Zajedno kreću kroz Tunel do konačnog Uzdravlje gdje će se kao Fenix dići iz pepela.

Iz njegovog obraćanja prisutnima, izdvojili su se sljedeći zaključci konferencije:

·Udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja je nužno nastaviti podržavati u njihovom radu jer su oni ključni dio zajednice u borbi protiv stigme i diskriminacije. Potrebno je poticati širenje udruženja i njihove aktivnosti, jer je bitan dio reforme mentalnog zdravlja uključivanje što više korisnika u rad udruženja, odakle mogu direktno utjecati na izmjene javnih politika i promijeniti svoj status u zajednici.

·Ustajanje iz stanja naučene bespomoćnosti i aktivizam u borbi protiv stigme i diskriminacije je ključan korak u procesu reforme i svi akteri u zajednici trebaju biti poticani na saradnju i zajedničko djelovanje kako bi se promijenila svijest njenih članova i poboljšao kvalitet života korisnika usluga mentalnog zdravlja, kroz povećanje njihove socijalne inkluzije i smanjenje stigme i diskriminacije.

·Podržavanje korisničkih udruženja u implementaciji njihovih projekata i podrška istraživanju koja provodi Udruženje specijalizanata i mladih psihijatara – neuropsihijatara u BiH su bitni koraci u reformi mentalnog zdravlja u državi i ovakve pozitivne prakse je bitno nastaviti i u budućnosti.

·U proces reforme je potrebno uključiti i porodice korisnika usluga mentalnog zdravlja, uzeti u obzir potrebe njihovih članova i pružiti im pomoć koja im je potrebna, kako bi se očuvalo njihovo mentalno zdravlje i pomogao oporavak korisnika.

·Centri za mentalno zdravlje trebaju unaprijediti svoju saradnju sa korisnicima njihovih usluga i postati više senzibilizirani za njihove potrebe. Kao jedan od posebno izdvojenih aspekata ove saradnje se izdvaja ustupanje prostorija CMZ-a korisničkim udruženjima za potrebe njihovih okupljanja i provođenja aktivnosti fokus grupa i radno-okupacionih terapija.

·Skupove poput održane konferencije je nužno organizovati češće kako bi se profesionalci dalje senzibilizirali, mreže kontakata širile i partnerstva razvijala, jer je očito da postoji spremnost za saradnju i ulaganja kako bi se reforma mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini odvijala kako je planirano i bila u rangu sa evropskim standardima.

Sarajevo, 10.10.2016.