Zadovoljstvo pruženim uslugama koordinisane brige u oblasti mentalnog zdravlja ocijenjeno visokom ocjenom

„U sklopu Faze III Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovni, koja se implementira u periodu od 2018 do 2022. godine, nastavljena je podrška primjeni koordinisane brige kroz supervizijske posjete centrima za mentalno zdravlje", kazala je liderica na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini mr sci. dr med. Biljana Lakić, psihijatrica.

„Supervizijske posjete su osmišljene tako da podrže pružanje usluge koordinisane brige na radnom mjestu, u svakodnevnom radu sa korisnicima koji pate od teških mentalnih poremećaja i koji imaju multiple potrebe, te da poboljšaju kvalitet usluge i da omoguće implementaciju i evaluaciju primjene koordinisane brige u centrima za mentalno zdravlje. Krajnji rezultat supervizijskih posjeta je da dovedu do toga da primjena pristupa koordinisane brige doprinese boljim zdravstvenim ishodima, boljem kvalitetu života i većem zadovoljstvu korisnika i korisnica usluga u oblasti mentalnog zdravlja. Jedan od ciljeva je i da se identifikiju određene poteškoće u primjeni pristupa, otklone nejasnoće u radu i podigne nivo motivacije za primjenu istog”, pojasnila je Lakić.

U periodu od aprila do juna 2019. godine, treneri i trenerice, supervizori i supervizorice koji su sertifikovani od strane resornih ministarstava nakon provedenog ToT-a u Fazi I Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, su posjetili 44 centra za mentalno zdravlje.

Diplomirana medicinarka zdravstvene njege Sanja Gidumović i diplomirana psihološkinja Sanja Durtka su posjetile Centar za mentalno zdravlje Šamac, Centar za mentalno zdravlje Brčko, Centar za mentalno zdravlje  Odžak, Centar za mentalno zdravlje Gradačac, Centar za mentalno zdravlje Bosanska Krupa, Centar za mentalno zdravlje Sanski Most, Centar za mentalno zdravlje Ključ, Centar za mentalno zdravlje Doboj, Centar za mentalno zdravlje Teslić, Centar za mentalno zdravlje Zavidovići i Centar za mentalno zdravlje Novi Grad.

Prof. dr sc med. Mira Spremo, psihijatrica i mr sci. socijalna radnica Branka Trivić su posjetile Centar za mentalno zdravlje Kozarska Dubica, Centar za mentalno zdravlje Prnjavor, Centar za mentalno zdravlje Prijedor, Centar za mentalno zdravlje Gradiška, Centar za mentalno zdravlje Srbac, Centar za mentalno zdravlje Derventa, Centar za mentalno zdravlje Modriča, Centar za mentalno zdravlje Banja Luka, Centar za mentalno zdravlje Čelinac, Centar za mentalno zdravlje Mrkonjić Grad i Centar za mentalno zdravlje Laktaši.

Medicinska sestra i okupaciona terapeutkinja Valerija Soldo  i  diplomirana socijalna radnica Nikolina Palamenta su posjetile Centar za mentalno zdravlje Ljubuški, Centar za mentalno zdravlje Tešanj, Centar za mentalno zdravlje  Žepče, Centar za mentalno zdravlje Zenica, Centar za mentalno zdravlje Vitez, Centar za mentalno zdravlje  Tomislavgrad, Centar za mentalno zdravlje Kiseljak, Centar za mentalno zdravlje Lukavac, Centar za mentalno zdravlje Kladanj, Centar za mentalno zdravlje Stolac i Centar za mentalno zdravlje Nevesinje.

Dr med. spec. psihijatrije Irena Janjić i diplomirani medicinar zdravstvene njege Nikola Zec su posjetili Centar za mentalno zdravlje Novi Grad Sarajevo, Centar za mentalno zdravlje Novo Sarajevo, Centar za mentalno zdravlje Ilidža, Centar za mentalno zdravlje Ilijaš, Centar za mentalno zdravlje Bijeljina, Centar za mentalno zdravlje Ugljevik, Centar za mentalno zdravlje Vlasenica, Centar za mentalno zdravlje Srebrenica, Centar za mentalno zdravlje Livno, Centar za mentalno zdravlje Široki Brijeg i Centar za mentalno zdravlje Mostar Stari Grad.

Zajednički stav supervizora i supervizorica je da su se posjete ovog tipa pokazale kao najrealniji način uvida u stvarno stanje na terenu, te zaključuju da se koordinisana briga provodi po standardima u skoro svim CMZ-ovima, a da važnu ulogu u tome igra podrška ili izostanak iste od strane menadžmenta Doma zdravlja, što uveliko utiče i na kvalitet rada samog Centara za mentalno zdravlje. „Jedan od problema koji je identifikovan je to što menadžment često članove multidisciplunarnog tima centra za mentalno zdravlje, najčešće medicinske sestre ili tehničare premješta u druge službe npr. u hitnu pomoć, porodičnu medicinu ili medicinu rada", zaključeno je.

U okviru supervizijskih posjeta centrima za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini  supervizori i supervizorice su intervjuisali i korisnike i korisnice uključene u koordinisanu brigu putem upitnika CSQ-8, u svrhu istraživanja zadovoljstva korisnika i korisnica dobijenim uslugama koordinisane brige. Ispitano je 78 korisnika i korisnica, koji su zadovoljstvo pruženim uslugama koordinisane brige ocjenili ukupnom prosječnom ocjenom od 3,73 na skali od 1 do 4.

„Ocjena je pokazala da su korisnici i korisnice veoma zadovoljni dobijenim uslugama" kazala je liderica na Projektu mentalnog zdravlja Biljana Lakić.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švajcarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i  Federalnim ministarstvom zdravstva.