Utvrđeno stanje informatičkih kapaciteta ustanova u mentalnom zdravlju u BiH

Provjera informatičkih kapaciteta ustanova u mentalnom zdravlju provedena je u okviru cjelokupnih napora Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini da podrži entitetska ministartsva zdravstva u procesu informatizacije mentalnog zdravlja u BiH, čime se želi dobiti uvid u stvarno stanje informatičke kapacitiranosti ustanova.

Pored toga, rezultati provedene provjere kapaciteta omogućiće precizno definiranje strateških smjernica za nastavak rada u ovom procesu, pri čemu se prvenstveno misli na izradu softverskog/ih rješenja za prikupljanje podataka, nabavku informatičke opreme te edukaciju osoblja zaduženog za prikupljanje podataka iz ustanova obuhvaćenih ovim procesom. Anketiranje je provedeno na uzorku od 79 ustanova u periodu novembar 2011. -  januar 2012. godine u  saradnji Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini i Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH, te uz podršku i punu koordinaciju sa entitetskim ministarstvima zdravstva/zdravlja. Odgovor je dostavilo ukupno 60 ustanova (75,95%), što  čini reprezentativan uzorak. Rezultati ispitivanja su, između ostalog, pokazali da je opremljenost ustanova adekvatnom IKT opremom generalno loša, sa gotovo polovinom ustanova koje nemaju računar ili imaju samo jedan računar dostupan zaposlenima u mentalnom zdravlju, dostupnost internet veze je raznolika – u RS 80% ustanova, Brčko Distriktu 100%, a u Federaciji BiH samo 66,67% ustanova ima neki vid internet veze, dok je i opća IKT pismenost zdravstvenog osoblja je loša. Što se tiče IKT podrške, 78,33% ustanova posjeduje neki vid ove podrške, od čega 60% internu, a 40% ima eksternu podršku, mada je pitanje koliko je ta IKT pomoć adekvatna, dovoljna, kompletna i pravovremena kada se ima na umu da generalno nema dovoljno IKT osoblja u zdravstvenim ustanovama, kao i njihova preopterećenost.

Na osnovu utvrđenih pokazatelja jasno je da je za poboljšanje stanja informatizacije u mentalnom zdravlju neophodno povećati broj dostupnih računara i druge IKT infrastrukture, uvesti internet tamo gdje ga nema, provesti formalnu edukaciju zaposlenih za korištenje računara (najmanje ECDL licenca), dovršiti razvoj specijaliziranog softvera za podršku radnim procesima iz oblasti mentalnog zdravlja i dati ga ustanovama na upotrebu, kao i poboljšati IKT podršku. Detaljnije informacije o rezultatima ove aktivnosti pronaći ćete na linkovima ispod.