Učešće na Ženevskom zdravstvenom forumu

Posljednjih godina fokus interesovanja i djelovanja međunarodnih zdravstvenih organizacija mijenja se ka kroničnim bolestima kao jednim od vodećih „ubica" danas prema izvještajima Svjetske zdravstvene organizacije.

Kronične bolesti bile su tema ovogodišnjeg Ženevskog zdravstvenog foruma, održanog od 18. – 20. 04. 2012. god. u Ženevi, pod nazivom „Ključni zaokret ka kroničnim bolestima: iskustva sa prvih linija". Ovo četvrto izdanje Ženevskog zdravstvenog foruma posvećeno je kroničnim stanjima koja predstavljaju veliki izazov za zdravstveni sistem kako u visokorazvijenim, tako i u zemljama sa niskim dohotkom, u uvjetima stabilnog mira, kao i u kriznim situacijama. Ovogodišnji Forum je na ovaj izazov potražio odgovore u iskustvima i rezultatima rada onih koji se s njim suočavaju „na prvoj liniji", bez obzira da li rade na nivou zajednice, u seoskim ambulantama, na nivou ministarstva ili na razvoju međunarodne politike u ovoj oblasti. Tako su se uglavnom na plenarnim i paralelnim sesijam i u inovativnom formatu Foruma koji je pružao mnogo prilika za neformalno druženje i diskusije, nazvanim World Cafe ili Marketplace, čula izlaganja i diskusije na teme, kao što su: hronične bolesti kao izazovi za bolnice, kako motivirati pacijenta na promjenu, mentalno zdravlje i psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama, sprečavanje neprenosivih bolesti – pragmatična rješenja koja daju rezultat,  i slično. Na sesiji nazvanoj „Stvaranje usluga mentalnog zdravlja" predstavio se i Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, kao nastavak višegodišnje uspješne reformske inicijative u Bosni i Hercegovini,  njegovi dosadašnji rezultati i planovi za dalji rad. U radu Foruma učestvovali su predstavnici Projekta zajedno sa predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, a njihovu posjetu Forumu omogućili su Švicarska agencija za saradnju i razvoj i četiri švicarska kantona (Bern, Friburg, Ženeva i Jura) koji su i donatori Projekta.