U toku prvi ciklus regionalnih edukacija sestrinskog kadra u mentalnom zdravlju

U  mjesecu junu će biti provedena  intenzivna regionalna edukacija prvog ciklusa za sestrinski kadar u mentalnom zdravlju.

Edukaciju provode treneri i trenerice koje su imenovala entitetska ministarstva zdravstva i Vlade Brčko Distrikta, nakon što su uspješno okončali ToT edukaciju. Edukacija na regionalnom nivou će se sastojati od tri ciklusa, obuhvatit će preko 300  sestara i medicinskih tehičara iz centara za mentalno zdravlje i psihijatrijskih klinika, a održaće se u svim većim gradovima u BiH. Prve ocjene ovakve vrste treninga su vrlo pozitivne, a polaznici/e naročito ističu značaj objedinjavanja znanja iz oblasti sestrinstva i povezivanja sa praktičnim znanjima koje im mogu prenijeti kolege i kolegice, a što za cilj ima reprofiliranje ovog kadra i osposobljavanje za novu ulogu koje sestre i medicinski tehničari imaju u reformi zaštite mentalnog zdravlja.

Foto galerija