U Banja Luci obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

U četvrtak, 10.10.2013. godine, u Domu omladine u Banja Luci prigodnim programom obilježen je Svjetski dan mentalnog zdravlja.

Program je realiziran u sklopu aktivnosti Projekta mentalnog zdravlja u BiH koji finansira Švicarska agencije za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa udruženjem Zajedno - udruženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju Banja Luka i Centrom za mentalno zdravlje Banja Luka. Prisutne predstavnike zdravstvenih institucija i ustanova, Administrativne službe grada Banja Luka, Centra za socijalni rad Banja Luka, Instituta za javno zdravstvo RS, časopisa Medici.com, Društva psihologa RS, Medicinske škole, porodice članova udruženja Zajedno, udruženja i druge zvanice pozdravili su dr. Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS i Zlatko Maksimović, predsjedavajući Odbora za zdravstvo Narodne skupštine RS.

Svjetski dan mentalnog zdravlja se od 1992. godine obilježava svakog 10. oktobra, na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje (World Federation for Mental Health, WFMH). Ove godine, Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se pod sloganom „Mentalno zdravlje i starije osobe" i na tu temu se i Nacionalna koorinatorica za mentalno zdravlje dr. Biljana Lakić obratila prisutnim. Zaključeno je da:
 • Broj starijeg stanovništva se svakodnevno ubrzano povećava.
 • Drastične demografske promjene donose nove izazove, ali i potencijalne mogućnosti.
 • Jedna od mogućih negativnih posljedica ubrzanog starenja svjetske populacije je povećan broj ljudi sa mentalnim poremećajima koji će uskoro da preplavi mentalnozdravstveni sistem u mnogim zemljama.
 • Dobro zdravlje podrazumijeva i fizičko i mentalno blagostanje.
 • Kako starimo, možemo očekivati određene promjene u našem tijelu i umu.
 • Novija istraživanja pokazala su da postoje mnoge stvari koje naš um mogu održati zdravim.
 • Promovisanje zdravih životnih stilova, počevši od najranije dobi, povećanje fizičkih i mentalnih aktivnosti, izbjegavanje pušenja, preveniranje ovisnosti i rana detekcija poremećaja, mogu doprinijeti boljem mentalnom zdravlju i u kasnijim fazama života.
 • Na starije se ne treba gledati samo kao na korisnike resursa već kao na one koji su ranije značajno doprinijeli društvu.
 • Posebno je važna borba protiv  stigmatizirajućih stavova prema starijim osobama kroz njihovu punu uključenost u svakodnevni život.
 • Neophodno je veće uključivanje zajednice i porodice za pružanje podrške starijim osobama.
 • Ohrabrivanjem  starijih osoba da volontiraju u zajednici takođe se povećava društveni  kapital zajednice.
 Predložene aktivnosti su:
 • razvoj programa koji promovišu zdravo starenje ,
 • razvoj programa koji će osposobiti starije da u punoj mjeri participiraju u  zajednici i da razviju i održe socijalnu mrežu,
 • otvaranje klubova  i dnevnih centara u lokalnim zajednicama za starije osobe ,
 • razvoj inicijativa koje su od značaja za promociju, prevenciju i ranu intervenciju za starije odrasle, posebno depresivnosti, suicida i demencije,
 • razvoj programa za visoko rizične grupe - sa hroničnim fizičkim bolestima ili onesposobljenošću, korisnicima domova za stare,  sa nedavnim gubicima bliskih osoba i onima koji brinu o starijima,
 • uspostavljanje multidisciplinarnih  timova za dijagnostiku i tretman psihogerijatrijskih stanja u ustanovama za mentalno zdravlje.
 • uspostavljanje funkcionalne integracije psihogerijatrijskih timova sa porodičnom medicinom, centrima za socijalni rad, gerijatrijskim ustanovama, NVO i drugim resursima u zajednici.
 Dr. Biljana Lakić je predstavila i rezultate Istraživačkog projekta "Sačuvaj mi osmjeh” Centra za mentalno zdralje Milići (2011-2012) na temu „Procjena anksioznosti, depresivnosti i dementnih poteškoća kod  starijih osoba na području opštine Milići” koji je podržan kroz aktivnosti Projekta mentalnog zdravlja u BiH.
 • Cilj istraživanja - procjena stepena prisustva  anksioznosti, depresivnosti,  kao i dementnih promjena kod ispitanika starijih od 60 godina.
 • Strukturu uzorka sačinjavalo je 100 slučajno odabranih ispitanika preko 60 godina starosti i to 58% do 65 godina i  42% preko 65 godina, od toga 48% su ispitanici muškog, a 52% ženskog pola.
 • Kod lica trećeg životnog doba na teritoriji Opštine Milići  značajno je prisutan problem demencije (31%) kao i fenomeni anksioznosti (16%) i depresivnosti (18%).
 • Društvo, prvenstveno lokalne vlasti i profesionalci, kroz službe zdravlja i socijalne zaštite bi trebali veći značaj posvetiti očuvanju mentalnog zdravlja starih.
 • Centri za mentalno zdravlje posebnu pažnju u svojoj praksi trebaju posvetiti istraživanju i prevenciji mentalnog zdravlja u populaciji starih lica.
 • Istraživački projekti su odličan osnov za planiranje zaštite mentalnog zdravlja, dok je dobra saradnja sa partnerskim organizacijama, odnosno korisničkim udruženjima velika prednost u njihovoj implementaciji.
Na skupu su se obratili i član udruženja Zajedno Darko Višić koji je predstavio rad udruženja u proteklih 7 godina, predsjednica udruženja gospođa Ružica Atanacković koja je napravila osvrt na rezultate projekta "Stvarajmo nove resurse" i dr. Joka Simić, doktor medicine u penziji i volonter udruženja Zajedno. Prigodnim programom, pjesmom i recitacijom, predstavili su se i članovi uduženja Zajedno sa učenicima Medicinske škole iz Banja Luke i time dali posebnu notu obilježavanja Dana mentalnog zdravlja. Udruženja iz Republike Srpske su, na svoj način, u ostalim zajednicama obilježili ovaj dan.

Foto galerija