Trodnevna radionica Jačanje kapaciteta osoblja za proširenje rehabilitacionih usluga u okviru okupacione terapije u Bolnici za hroničnu psihijatriju Modriča

U okviru radionice „Jačanje kapaciteta osoblja za proširenje rehabilitacionih usluga u okviru okupacione terapije" vrši se dodatna obuka okupacionih terapeuta u izradi kozmetičkih i higijenskih sredstava u svrhu jačanja kompetencija okupacionih terapeuta u radu sa klijentima sa teškim mentalnim poteškoćama.

U pitanju je trodnevna radionica za osoblje i pacijente Bolnice za hroničnu psihijatriju Modriča, koja je počela danas i trajaće do subote 27.7.2019. godine. Izrada sapuna, zubnih pasti, šumećih kugli i masažnih pločica kao jedan vid okupacione terapije se pokazala kao veoma efikasan način rada sa pacijentima. Važno je napomenuti da se radi o jednostavnim tehnikama prilagođenim mogućnostima pacijenata, a sam proces ne zahtjeva velika ulaganja i može biti ekonomski održiv.

Okupaciona terapaija ima veliki značaj u dugotrajnom programu tretmana lica koja žive sa mentalnim poremećajima, a promoviše razvoj vještina i podsticanje nezavisnosti u aktivnostima svakodnevnog života, ali i poboljšava kvalitet usluga institucija koje se bave jačanjem mentalnog zdravlja.

Galerija fotografija