Svjetski dan mentalnog zdravlja 2012

Svjetski dan mentalnog zdravlja će 10. oktobra 2012. godine napuniti  20 godina od  svoga prvog obilježavanja.

Tema ovogodišnjeg dana mentalnog zdravlja je depresija. Depresija je emocionalni poremećaj koji karakteriše tuga i potišteno emotivno stanje, gubitak interesovanja i zadovoljstva u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, smanjen nivo energije, osjećaj krivice, poremećaj sna, gubitak apetita i smanjen nivo koncentracije. Navedeni simptomi mogu postati hronični te smanjiti sposobnost osobe da se brine o sebi. Kao posljedica depresivnog poremećaja se javljaju razmišljanja o smrti i samoubistvu. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da oko 350 miliona ljudi pati od depresivnog poremećaja (WHO, 2012).

U svom izvještaju povodom obilježavanja dana mentalnog zdravlja Svjetska federacija mentalnog zdravlja zaključuje da je depresija sa svojom suicidalnom komponentom jedno od glavnih psihopatoloških stanja povezanih sa ekonomskom krizom. Ističe se potreba razvoja preventivnih programa koji će osnažiti porodicu te edukovati populaciju da blagovremeno prepozna znakove bolesti i potraži profesionalnu pomoć.