Švicarski eksperti uzeli učešće u nastavnom procesu edukacije iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju u Sarajevu i Prijedoru

Zajedničkim zalaganjem tima Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini i švicarskih partnera organizovana su gostujuća predavanja švicarskih eksperata iz oblasti okupacione terapije za potrebe educiranja medicinskih sestara-tehničara iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju u BiH. Ovo je jedan od primjera na koji način Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini ostvaruje dugoročnu saradnju sa švicarskim ekspertima i koristi njihovu ekspertizu za jačanje institucionalnih i profesionalnih kapaciteta u oblasti mentalnog zdravlja.

U periodu od sedmog do 11. aprila 2016. godine predavanja su održale Sylvie Meyer i Anne-Catherine Pfister sa temama osnove okupacione terapije i specifični koncepti u mentalnom zdravlju, pri Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru. Sylvie Meyer je Dekanesa i profesor na Odsjeku za okupacionu terapiju pri Školi za socijalni rad i zdravstvo – EESP, Lozana, Švicarska, a Anne-Catherine Pfister je profesionalni okupacioni terapeut iz oblasti mentalnog zdravlja i nekadašnja šefica za okupacionu terapiju u rehabilitacijskom odjelu pri Psihijatrijskoj javnoj službi Bolnice CHUV, Lozana, Švicarska.

Prema riječima zaposlenika JU za starija lica Istočnog Sarajeva Rajka Jokića ujedno i studenta profesionalca iz oblasti mentalnog zdravlja, švicarski predavači polaznicima na jako zanimljiv način su približili gradivo.

„Neke stvari koje smo naučili na ovim edukacijama već primjenjujemo u praksi. Sama analiza aktivnosti naših korisnika u JU za starija lica je odlična. Prije je nismo koristili, ali sada je neizostavan dio našeg rada" kazao je Jokić.

U periodu od 21. do 25. aprila 2016. godine uslijedio je nastavak predavanja sa temama: procesi okupacione terapije i specifične procjene i intervencije u okupacionoj terapiji, pri Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, a realiziran je od strane Švicarskih eksperata Sylvie Meyer i Thibaut Bouttier. Thibaut Bouttier je profesionalni okupacioni terapeut na rehabilitacijskom odjelu pri Psihijatrijskoj javnoj službi Bolnice CHUV, Lozana, Švicarska.

Kako navodi zaposlenik Zavoda za bolesti ovosnosti Zeničko-Dobojskog kantona Emir Hasanica strani predavači, njihova iskustva i uvidi u njhov sistem su od velike važnosti za sve studente profesionalce polaznike edukacije.

„Švicarski predavači nam prenose izuzetno korisna iskustva. Neke sisteme koje smo mi predložili, jer smo kroz rad vidjeli da bi mogli biti korisne, oni aktivno koriste već deset godina. Npr. Intervjue, upitnike...Mnogo su ispred nas u oblastima koje radimo i svako znanje i iskustvo koje dobijemo je od velikog značaja. Interakcija je poseban segment edukacije za koju imam samo riječi hvale" zaključuje Hasanica.

Pri Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru za ove studente u periodu od 26. do 30. maja, Sylvie Meyer i Thibaut Bouttier ponovile su predavanja procesi okupacione terapije i specifične procjene i intervencije u okupacionoj terapiji.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Galerija slika, Prijedor, april 2016.

Galerija slika, Sarajevo, maj 2016

Galerija slika, Prijedor, maj 2016.