Susret sa doajenom mentalnog zdravlja prof. Normanom Sartoriusom

Projekat mentalnog zdravlja u BiH je 15. jula 2013. godine imao čast ugostiti profesora  psihijatrije Normana Sartoriusa koji je jedna od najistaknutijih figura u oblasti mentalnog zdravlja u svijetu. Profesor dr. Norman Sartorius je hrvatski psihijatar i univerzitetski profesor.

Bio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije, odjel za mentalno zdravlje i bivši je predsjednik Svjetskog psihijatrijskog udruženja. On je opisan kao „jedan od najznačajnijih i najuticajnijih psihijatara svoje generacije", a glavne teme sa kojima se bavio su prava osoba sa duševnim smetnjama, borba protiv stigme i predrasuda vezanih za duševne smetnje, te poboljšanje usluga u mentalnom zdravlju. Ovom prilikom održana je cjelodnevna radionica u Sarajevu sa članovima tima Projekta mentalnog zdravlja u BiH i partnera koji su uključeni u provođenje aktivnosti iz oblasti osnaživanja korisničkih udruženja i anti-stigma programa. Na radionici su predstavljene sve aktivnosti i rezultati Projekta u ovoj komponenti, od početka njegovog trajanja 2010. godine do danas, kao i buduće koje će biti provedene do kraja prve faze, odnosno decembra 2013. godine.

Medijator sastanka je bila Tatjana Popović, entitetska liderica Projekta, koja je ukratko predstavila osnovne ciljeve radionice. Ispred  Tima za rad sa korisničkim udruženjima svoje učešće su uzeli psiholozi Bojan Šošić, David Zorić, komunikologinja Sanja Bianculli,predstavnici udruženja „Fenix" iz Tuzle Vahid Đulović, udruženja „Tunel" iz Ključa Hajrudin Čajić i udruženja „Zajedno" Darko Višić. Na radionici su govorili i Željko Volaš predstavnik udruženja „UDAS" iz Banja Luke, Renata Dujmušić iz udruženja „PROI" iz Sarajeva i konsultanti Projekta angažirani za provođenje pilot anti-stigma programa režiser Ognjen Popović i novinarka Alema Kazazić. Saradnju sa Institutom za javno zdravlje RS i Zavodom za Javno zdravstvo FBiH su predstavile Jelena Niškanović i Iskra Vučina. Na radionici je učestvovao i Dr Goran Čerkez iz Ministarstva zdravlja FBiH.

Profesor Sartorius pozvan je u svojstvu konsultanta Projekta u cilju unaprijeđenja anti-stigma programa koji će biti provedeni do kraja prve faze s obzirom na njegovo široko iskustvo i znanje o pravima osoba sa duševnim smetnjama i borbe protiv stigme i predrasuda vezanih za duševne smetnje. Na radionici je vođena interesantna diskusija sa svim učesnicima sa kojima je profesor Sartorius podijelio neka od svojih viđenja na osnovu kojih će dati preporuke za poduzimanje daljnih aktivnosti. Posebno su bila zanimljiva iskustva iz drugih zemalja iz oblasti borbe protiv stigme i diskriminacije prilikom kojeg je naglasio važnost i značaj pomaka od javnih anti-stigma kampanja i velikih procesnih intervencija prema promjenama na individualnom nivouu životu korisnika i njihovih porodica.

Pri provođenju anti-stigma programa, istaknut je značaj interakcije sa target grupama kroz diskusije i aktivnu participaciju sa ciljem konfrontacije publike sa problemom. Takođe je naglašena važnost lokalno orijentiranih programa prema potrebama zajednice u borbi protiv diskriminacije koja je posljedica stigme. Profesor Sartorius izrazio je zadovoljstvo zbog uspostavljene saradnje sa Projektom mentalnog zdravlja u BiH i optimizam po pitanju njenog nastavka u drugoj fazi koja je planirana za period 2014-2017.

Foto galerija