Supervizijska radionica iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju u Sarajevu