Стратегија развоја менталног здравља у Републици Српској

Стратегија развоја менталног здравља у Републици Српској Полазна основа за израду Стратегије развоја менталног здравља у Републици Српској је у складу са циљевима дефинисаним у документу усвојеном од стране Народне скупштине Републике Српске – Про­ грам здравствене политике и стратегије за здравље у Републици Српској до 2010. године („Службени глас­ ник РС", број 56/02), поглавље V циљ 4. Унапређење менталног здравља, и у складу са Политиком ментал­ ног здравља у Републици Српској, коју је усвојила Влада Републике Српске („Службени гласник РС", број 112/05), (у даљем тексту: Стратегија)...

Preuzmi dokument