Smjernice o etičkom izvještavanju o mentalnom zdravlju

Smjernice o etičkom izvještavanju o mentalnom zdravlju

„Etičko izvještavanje o mentalnom zdravlju" naziv je dokumenta koji je uz stručni angažman multidisciplinarne grupe eksperata i korisnika usluga u oblasti mentalnog zdravlja kreiran sa ciljem razvijanja kulture etičkog izvještavanja u novinarstvu i pravilnog informisanja u ovoj zdravstvenoj oblasti.Preuzmi dokument