Sanja Gidumović i Dejan Milanović predstavljali Bosnu i Hercegovinu na IV evropskom Horatio festivalu psihijatrijskih sestara na Malti

U periodu od 11. do 14. maja 2017. godine, održan je IV evropski Horatio festival psihijatrijskih sestara sa međunarodnim učešćem na Malti, gdje su kao predstavnici Bosne i Hercegovine učestvovali dipl. medicinar zdravstvene njege i menadžerica u zdravstvu Centra za mentalno zdravlje Banja Luka Sanja Gidumović i predstavnik Centra za mentalno zdravlje Doboj dipl. medicinar zdravstvene njege Dejan Milanović.

Ovogodišnja tema Festivala bila je Rad u partnerstvu, a predstavnici naše zemlje prezentovali su Projekat „Jačanje sestrinskih kompetencija u centrima za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini" koji je podržan u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji implementira Asocijacija XY u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva uz podršku Vlade Švicarske. Ova aktivnost provodi se u okviru Komponente 2 i saradnje sa profesionalnim udruženjima u Bosni i Hercegovini.

Prema riječima Sanje Gidumović Projekat je proveden kroz partnersko djelovanje tri udruženja medicinskih sestara/tehničara Bosne i Hercegovine i to: Udruženje „Medicinar" iz Distrikta Brčko, Sekcija medicinskih sestara i tehničara u oblasti mentalnog zdravlja Republike Srpske (u okviru Saveza medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske) i Udruženje medicinskih sestara i tehničara FBiH „UMSTFBiH".

Prezentacija rada partnerskog djelovanja i rezultati Projekta izazvali su veliko interesovanje učesnika Festivala i otvorili konstruktivnu diskusiju naglašavajući značaj prikaza dobre prakse iz zemlje koja ima složenu strukturu, neusklađenu zakonsku legislativu i različite kompetencije medicinskih sestara/tehničara. Mnogi učesnici su iskazali interes za uvid u dokumentaciju koja je definisana kroz navedenu projektnu aktivnost", kazala je Gidumović.

„Učešće na Festivalu uzelo je 450 učesnika i predavača iz 18 zemalja. Tokom Festivala evropski eksperti prezentovali su nova dostignuća i istraživanja u vezi sa radom u partnerstvu u psihijatriji i mentalnom zdravlju, a kroz partnerstva među zdravstvenim radnicima i organizacijama, pacijentima i porodicama", kazala je Gidumović koja se ovim putem zahvalila Projektu jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini ProSeS i Asocijaciji XY koji su podržali odlazak predstavnika Bosne i Hercegovine na ovaj prestižni Festival

O IV EVROPSKOM HORATIO FESTIVALU PSIHIJATRIJSKIH SESTARA

Četvrti evropski Horatio festival psihijatrijskih sestara je organizovan od strane Asocijacije evropskih psihijatrijskih sestara HORATIO, Malteške asocijacije psihijatrijskih sestara MAPN i Fakulteta za sestrinstvo i akušerstvo RCSI. Horatio je organizacija koja zastupa psihijatrijske i mentalne zdravstvene organizacije u Evropi. U saradnji sa drugim organizacijama, projektima i pojedincima, Horatio je aktivni partner u raspravama koje utiču na evropska pitanja mentalnog zdravlja s posebnim osvrtom na status i kompetencije medicinskih sestara. Trenutno Horatio predstavlja 26 nacionalnih (psihijatrijskih) tijela za njegu pacijenata, sedam instituta iz cijelog svijeta i mnoge pojedinačne članove.

 

___________________________________________________________________________

Odlazak predstavnika Bosne i Hercegovine na Četvrti evropski Horatio festival psihijatrijskih sestara podržan je od strane Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, kojeg provodi Asocijacija XY u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva a koji podržava Vlada Švicarske.