Rezime aktivnosti iz koordinisane brige

U nastavku III ciklusa supervizijsko-edukativnih radionica iz koordinisane brige, u junu i julu su održane još četiri dvodnevne regionalne edukacije, u: Mostaru, Trebinju i dvije u Tesliću. Ove radionice okupile su ukupno 103 učesnika iz 23 centra za mentalno zdravlje.

Na svim dosadašnjim radionicama učestvovali su predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnog ministarstva zdravstva koji su pružili podršku provođenju aktivnosti iz koordinisane brige i upoznali timove sa aktuelnim aktivnostima i planovima u oblasti mentalnog zdravlja.

Kao i na prethodne dvije radionice koje su održane u Neumu, seminar je kombinacija sadržaja teorijskog, praktičnog i iskustvenog karaktera. Evaluacije dosadašnjih šest radionica pokazale su da su učesnici (160) veoma zadovoljni (82,99%) načinom na koji su one organizovane i sadržajima koji su ponuđeni dok je nezadovoljstvo izrazilo svega 0,68% učesnika. Podjednako bitnim procjenjeni su edukativni sadržaji i razmjene iskustava putem supervizija. Učesnici su naročito cijenili temu Prve psihotične epizode u adolescenciji, doktorice Ranke Kalinić, ispričanu kroz teoriju i kroz praktične primjere dobre prakse njenog tima iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Banja Luka. U III ciklusu radionica smo uveli dodatne supervizije koje provode mr. sci. Nadežda Savjak i prof. dr. med. sc. Esmina Avdibegović, koje superviziraju po dva klinička slučaja uključena u koordinisanu brigu po radionici. Na svim dosadašnjim radionicama ostvaren je jedan od značajnih ciljeva supervizije, a to je da se „potaknu supervizanti i članovi njegovog tima na refleksiju vezano za slučaj i učesnike grupe na diskusiju”, a povratne informacije učesnika su izuzetne i potvrđuju riječi supervizorice da "grupna supervizija ne omogućava samo davanje pomoći u rješavanju problema konkretne prakse - ona stvara prostor za preispitivanje, postavljanje pitanja, problematizovanje, razmjenu mišljenja i znanja” , a unapređuje timsku koheziju i razmjenu iskustava između timova.

Pozitivnim je ocjenjena i lična priča o oporavku korisnika, kao i obuka iz problem-solving tehnike i tehnike relaksacije.

Ono što bismo takođe napomenuli jeste da se često našim supervizijsko-edukativnim radionicama pridružuju volonteri centara za mentalno zdravlje što nam govori o zainteresovanosti budućeg kadra da steknu ova važna znanja i iskustva.

U period od maja do jula 2016.godine supervizijski timovi obišli su 32 centra za mentalno zdravlje u BiH u okviru aktivnosti pružanja podrške u primjeni koordinisane brige na radnom mjestu. Cilj supervizijskih posjeta bio je podrška centrima u pružanju usluge koordinisane brige, podizanje nivoa motivacije zaposlenih profesionalaca za pružanje iste, poboljšanje njenog kvaliteta i otklanjanja eventualnih nejasnoće koje profesionalci imaju tokom primjene pristupa, a sve u cilju da koordinisana briga doprinese boljim zdravstvenim ishodima, boljoj kvaliteti života korisnika usluga mentalnog zdravlja. Posjete nam takođe daju uvid u atmosferu, odnose u timu i eventualne probleme sa kojima se pojedinačni centri suočavaju.

Radionice iz koordinisane brige u okviru III ciklusa edukacije nastavljaju se od septembra i biće završene u decembru 2016.godine.

Fotogalerija Trebinje

Fotogalerija Teslić

Fotogalerija Mostar