Regionalnom saradnjom i stručnim obukama do još boljeg sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dao je podršku održavanju manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu, u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine AKAZ. Program rada Stručnog seminara Dani kvaliteta u zdravstvu, koji je održan u Sarajevu u periodu od 15. do 16. decembra 2016. godine, sa regionalnim učešćem je sadržavao teorijske i praktične teme od značaja zarazvoj kvaliteta u zdravstvu imentalnog zdravlja u zajednici, kao i promociju mentalnog zdravlja u strukturama menadžmenta zdravstvenih ustanova.

Liderica na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini mr sc.Tatjana Popović, specijalista medicinske psihologije održala je prezentaciju pod nazivom „Doprinos Projekta mentalnog zdravlja u BiH u realizaciji zaštite mentalnog zdravlja u zajednici".

Prema njezinim riječima Projekat mentalnog zdravlja ima za cilj doprinijeti poboljšanju opšteg blagostanja osoba sa mentalnim poremećajima i onih kod kojih postoji rizik od razvoja mentalnog poremećaja smanjenjem stigmatizacije, povećanjem nivoa socijalne uključenosti i poboljšanjem kvalitete života osoba s duševnim smetnjama i osoba kod kojih postoji rizik od razvoja mentalnog poremećaja.

„Vizija je da prevencija i rana intervencija u zajednici predstavljaju prvi korak u kontinuumu usluga osmišljenih da prepoznaju rane simptome i spriječe duševne bolesti da postanu ozbiljne i da dovode do onesposobljenja. Integracija promocije mentalnog zdravlja u usluge u zajednici će povećati broj osoba koje uživaju dobro mentalno zdravlje i blagostanje", kazala je ovom prilikom Popović.

Prema sopćenju organizatora događaj je protekao u znaku obuke za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a, ali i regionalne saradnje kroz veliki okrugli stol koji je okupio predstavnike agencija za poboljšanje kvaliteta i akreditaciju zdravstvenih ustanova iz regiona

„S obzirom da agencije za poboljšanje kvaliteta u regionu uspješno sarađuju i razmjenjuju iskustva i pozitivne prakse, odlučili smo se ove godine organizovati veliki okrugli sto na kojem ćemo svi na jednom mjestu predložiti još bolje moguće načine saradnje kao i unaprijediti saradnju kolegica i kolega iz regiona u cilju jačanja i boljeg pozicioniranja naših agencija u sistemima zdravstvene zaštite", kazao je direktor za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH AKAZ, dr. Ahmed Novo.

Prvi dan manifestacije obilježile su i radionice u sklopu kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene djelatnike u Federaciji Bosne i Hercegovine i to jedna za koordinatore kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i druga za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta AKAZ-a.

„Više od 150 učesnika imalo je priliku da kroz interaktivnu radionicu usvoji znanja i vještine koje će pomoći koordinatoru kvaliteta u toku procesa uspostavljanja i održavanja sistema kvaliteta te da bolje shvate svoje uloge i zadatke. Ovo je prilika da se ojača i učvrsti komunikacija koordinatora kvaliteta sa Agencijom. Održana je i radionica za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta kako bi podržali da što bolje i učinkovitije obavljaju svoje zadatke u skladu sa zakonskim okvirima i očekivanjima menadžmenta i zaposlenika zdravstvene ustanove, pacijenata, javnosti i naravno AKAZ-a" dodao je dr. Novo i napomenuo kako su za drugi dan manifestacije, pored koordinatora kvaliteta i ovlaštenih ocjenjivača kvalitete bili pozvani i direktori zdravstvenih ustanova kao jedni od najvažnijih faktora u procesu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga.