Prvi internacionalni Kongres dječije i adolescentne psihoterapije- mjesto susreta koji je potaknuo odnos povjerenja i ljubavi

Prvi internacionalni Kongres dječije i adolescentne psihoterapije na temu „Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata", održan je u periodu od 18. do 21. oktobra u Sarajevu. Kongres je imao za cilj istaći postojanje potrebe za povećanjem svjesnosti svih stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i pravosuđa o važnosti multidisciplinarne i intersektoralne saradnje u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih.

Kongres je bio mjesto susreta različitih disciplina u oblasti mentalnog zdravlja koji je kroz razmjenu iskustava, najavu novih trendova, predstavljanje psihoterapijskih praksi omogućio sudionicima da osvijeste i ojačaju vlastite kapacitete, osnaže međusobne mreže i time djeluju na bolje razumijevanje problematike mentalnoga zdravlja djece i mladih unutar sistema.

Doprinos na Kongresu koji se po prvi put na ovakav način organizovao ne samo u Bosni I Hercegovini već i u cijelom u svijetu, dao je i Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Asocijacije XY koji je bio jedan od sponzora. U ime Projekta govorila je liderica na Projektu Irina Puvača, u okviru Simpozijuma „Prezentacija nacrta plana i programa edukacije iz dječije i adolescentne psihoterapije u Federaciji Bosne i Hercegovine" kao predavač sa pomoćnikom federalnog ministra zdravstva Goranom Čerkezom i predsjednicom Programskog odbora Kongresa Mirelom Badurinom. Kako je kazala Irina Puvača, Projekat mentalnog zdravlja u svojoj trećoj fazi će se fokusirati na mentalno zdravlje mladih kroz nekoliko projektnih aktivnosti namijenjenih ovoj populacionoj grupi.

„Simpozij je organizovan sa ciljem dodatnog testiranja motivacije psihologa za učešće u pomenutoj edukaciji kroz zainteresovanost za detaljnije upoznavanje sa nacrtom pomenutog programa, nakon što su se kroz ankete prethodno napravljene prve selekcije motiviranosti", kazala je Puvača. „Intervencije okupacionog terapeuta u radu sa djecom i adolescentima", naziv je naredne prezentacije koja je održana u okviru Simpozijuma Centri za mentalno zdravlje, bolnički i ambulantni tretman, 20.10.2018. godine.

„Cilj rada je bio predstaviti značaj okupacione terapije u rehabilitaciji djece i adolescenata sa posebnim fokusom na određene psihoterapijske intervencije koje su u toj oblasti zauzele ključno mjesto", zaključila je Puvača.

Organizator kongresa bila je BHIDAPA - Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija u partnerstvu s UNICEF-om.Projekat mentalnog zdravlja podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.