Prva od četiri edukativne-supervizijske radionice za područje BIH iz okupacione/radne terapije u mentalnom zdravlju započela u Prijedoru

Prva od četiri planirane edukativno-supervizijske radionice (organizovane u dva ciklusa) iz okupacione/radne terapije u mentalnom zdravlju za područje BiH započela je u Prijedoru od 7. do 8. septembra 2017. godine, u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.

Prema riječima liderice komponente 2 na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Irine Puvače, nakon jednogodišnje edukacije medicinskih sestara i tehničara iz okupacione/radne terapije u mentalnom zdravlju u BIH, u organizaciji Projekta mentalnog zdravlja BIH počela je edukativna supervizija sa ciljem osiguravanja praktične primjene teoretskog znanja na radnim mjestima educiranih okupacionih terapeuta u mentalnom zdravlju.

„Kako bi navedena intervencija zaživjela kao standardna aktivnost unutar ustanova mentalnog zdravlja, neophodno je edukovanim radnim/okupacionim terapeutima u mentalnom zdravlju pružiti dodatnu podršku u vidu supervizijskih radionica sa ekspertima iz predmetne oblasti", kazala je Puvača.

Naredna radionica za područje Federacije BiH se održava u Sarajevu 28. i 29.09.2017. godine, a naredni ciklus radionica u Prijedoru je planiran od 03. do 04. novembra, a u Sarajevu od 23. do 24. novembra 2017. godine.

Očekujemo veliki odziv profesionalaca i veoma kvalitetan rad sa uvaženim profesoricama iz regije, prof. dr. strukovnih studija Nadom Savković iz Beograda i dr. sc. Dubravkom Šimunović, prof.v.šk. iz Zagreba.

Supervizijska radionica u Sarajevu