Mentalno zdravlje djece, adolescenata i porodica u fokusu reformi

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Asocijacije XY, Medicinskog fakulteta Zenica i 20 domova zdravlja potpisali su ugovor i time formalizirali početak stručnog usavršavanja psihologa i socijalnih radnika iz centra za mentalno zdravlje u Federaciji Bosne i Hercegovine za dječiju i adolescentnu psihoterapiju te sistemsku porodičnu terapiju.

Pomoćnik federalnog ministra zdravlja Goran Čerkez kazao je da će, završetkom te edukacije, psiholozi postati savjetnici za dječiju adolescentnu psihoterapiju, a o sistemskoj i porodičnoj terapiji educirat će socijalne radnike iz tih domova zdravlja.

"Pokazujemo tako da smo i dalje lideri u oblasti mentalnog zdravlja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi. Svi koji budu završiti tu vrstu edukacije dobit će i evropsku diplomu. Ta zvanja su prepoznata u našim legislativama i opisima poslova centara za mentalno zdravlje", naglasio je.

Doktor Čerkez ističe da se time pokazuje briga o djeci i adolescentima, kao najranjivijoj populaciji te podsjeća da najveći problemi s mentalnim zdravljem nastaju upravo u toj dobi.

"Ovim programom značajno ćemo doprinijeti boljoj prevenciji, tretmanu, ali i suradnji s drugim sektorima poput sektora pravde (psihosocijalna podrška osobama u sukobu sa zakonom), te prevenciji nasilja unutar škola", kazao je.

Direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić podsjeća da je saradnja tog ministarstva i Asocijacije započela 2010. godine, na Projektu mentalnog zdravlja. Navodi da su, u okviru tog projekta, prepoznali potrebe psihologa i socijalnih radnika unutar centara za mentalno zdravlje za zdravstvenim uslugama namijenjenih djeci i adolescentima u FBiH.

"Edukacije su rezultat prepoznate potrebe za jačanjem kapaciteta osoblja centara mentalnog zdravlja za rad s djecom, adolescentima i porodicama. Kvalitet usluga koje pružaju centri za mentalno zdravlje, zahvaljujući zajedničkim naporima stalno se poboljšava, a to je rezultat i ovakvih intervencija kojima se reaguje na uočene potrebe stanovništva. To se posebno odnosi na osjetljive populacije kao što su djeca, mladi i porodice, primjenom modernih tehnika i saznanja u prevenciji razvoja težih smetnji ili njihovom tretmanu i oporavku koje su nedostajale u formalnom obrazovanju zdravstvenih radnika", pojasnila je Osmanagić.

Direktor Doma zdravlja Odžak Anto Majić kaže da će psiholog tog doma zdravlja pohađati dvogodišnju edukaciju te ističe kvalitetu rada njihovog centra za mentalno zdravlje.

Edukacija će obuhvatiti 20 različitih ustanova mentalnog zdravlja u FBiH, od kojih 18 domova zdravlja. U edukaciju je uključeno 16 socijalnih radnika i 18 psihologa.

Dvogodišnja edukacija za psihologe provodit će se na Medicinskom fakultetu u Zenici, a za socijalne radnike u suradnji sa Udruženjem za sistemsku praksu i terapiju (USPIT). Aktivnost je dio Projekta mentalnog zdravlja u BiH, koji podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.

(Tekst preuzet od FENA-e)

Galerija fotografija