Prof. dr. Norman Sartorius: Potrebno je uspostaviti i definirati multisektorsku saradnju u oblasti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini danas je u Sarajevu održan sastanak zajedničke radne grupe Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva zdravstva, na kojem su prisustvovali direktori ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Pazarić, Drin i Bakovići, uz ekspertizu i asistenciju svjetski priznatog stručnjaka prof. dr. Normana Sartoriusa, sa ciljem unaprijeđenja multisektorske saradnje između sektora zdravstvene i socijalne zaštite u oblasti mentalnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na osobe s duševnim smetnjama koje se nalaze u ustanovama socijalne zaštite.

Prema riječima profesora Saratoriusa, njega za duševne bolesnike i briga za njihove porodice ne može biti u području samo jednog socijalnog sektora niti samo jednog ministarstva.

„Postoji potreba za stvaranjem veza između različitih ministarstava, socijalnih sektora, udruženja i ljudi koji su kroz posao ili privatno pogođeni problematikom, a mogu pomoći da se popravi stanje duševnih bolesnika i da se omogući njihovim obiteljima pristojniji život. Malo više pomoći i malo više nade. Samo jedno ministarstvo ili samo jedan socijalni sektor teško uspijeva u tome. U Bosni i Hercegovini je složena situacija. Čak i između dva grada propisi i zakoni nisu isti. Bilo bi dobro, makar u oblasti zdravstvenog sektora da se donesu jednaki propisi. Svi ljudi su jednaki i u zdravstvenoj oblasti trebalo bi da važe ista pravila za sve", kazao je Sartorius.

Savjetnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Miroslav Jurešić, dijeli mišljenje eminentnog profesora i dodaje da prema svim kriterijima, ljudskim i profesionalnim, uspjeh bilo kojeg posla počiva na suradnji.

„I ono što je pomalo žalosna činjenica kod nas u Bosni i Hercegovini, sa fokusom na Federaciju Bosne i Hercegovine, barem u ovim prethodnim godinama, jeste da saradnja nije funkcionirala na potrebnoj razini. Činjenica da smo počeli zajedničku priču kroz Projekat mentalnog zdravlja u BiH, a tiče se zaštite osoba sa duševnim smetnjama i saradnje između sistema socijalne i zdravstvene zaštite, možemo reći da predstavlja pozitivan iskorak u tom smjeru. Nagomilali su se problemi kroz sve ove godine za koje mislim da ih možemo savladati te da će započeta suradnja rezultirati konkretnim rješenjima. To će biti u korist ljudi koji traže zaštitu bilo kojeg od naša dva sistema", kazao je .

Pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera kazala je da korisnik bilo koje usluge uglavnom traži multisektorski pristup problemu, a, kada je riječ o osobama sa mentalnim poteškoćama, multisektorski pristup je potreban- uvijek.

„Korisnici imaju višestruke potrebe, koje nisu samo zdravstvene prirode. Oni imaju i druge potrebe u svom životu, socijalne, društvene, ekonomske ... Bez jednog multisektorskog i multidisciplinarnog pristupa, zapravo, se one ne mogu ni realizirati. Konstruktivan primjer je koordinirana briga u mentalnom zdravlju, koja multidisciplinanim i multisektorskim pristupom omogućava pacijentu potpunu resocijalizaciju", kazala je dr Bera.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.