Proces razvoja udruženja korisnika mentalnog zdravlja u BiH predstavljen na Kongresu socijalnih psihijatara u Ženevi

Proces razvoja udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, predstavljen je na Prvom Kongresu Evropskog udruženja socijalnih psihijatara, koji se održava u Ženevi od 3. do 6. jula 2018. godine, a okuplja najuticajnije socijalne psihijatre današnjice.

"Kada su u pitanju teme podrške mentalnog zdravlja u lokalnoj zajednici, ovih dana je Ženeva mjesto inspiracije i razmjene informacija sa kolegama iz čitavog svijeta. Kao predstavnici Asocijacije XY, odnosno Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, pripala mi je posebna čast da predsjedavam jednom od sesija na Kongresu, što nedvosmisleno pokazuje da je rad Projekta, u partnerstvu sa resornim ministarstvima a podržan od strane Švicarske vlade, na Reformi mentalnog zdravlja u BiH, prepoznat u evropskim okvirima", kazala je liderica na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Enisa Mešić.

Analizu potreba udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja nakon osmogodišnje intervencije Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, potpisiju direktorica na Projektu mentalnog zdravlja Dženita Hrelja Hasečić, liderica na Projektu mentalnog zdravlja Enisa Mešić i službenica na Projektu mentalnog zdravlja Selma Kukić.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.