Principi zaštite osoba sa mentalnim oboljenjima i unapređenja zaštite mentalnog zdravlja

Principi zaštite osoba sa mentalnim oboljenjima i unapređenja zaštite mentalnog zdravlja Ove principe treba primijeniti bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su nesposobnost, rasa, boja kože, spol, jezik, religija, političko ili drugo mišljenje, nacionalno, etičko ili socijalno porijeklo, legalni ili socijalni status, uzrast, imovinsko stanje ili status rođenja...

Preuzmi dokument