Principi reakcije i samozaštite u situaciji izazvanoj korona virusom: informacije za osobe u izolaciji