Preventivni program: Saradnja centara za mentalno zdravlje i službi porodične medicine sa ciljem blagovremenog otkrivanja depresije kod odraslog stanovništva u RS

U četvrtak, 6. oktobra 2016. godine u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske održana je jednodnevna edukacija za trideset profesionalaca iz devet centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj u okviru preventivnog programa "Saradnja centara za mentalno zdravlje i službi porodične medicine sa ciljem blagovremenog otkrivanja depresije kod odraslog stanovništva".

 

Preventivni program provodiće se kontinuirano do kraja 2017. godine u saradnji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i centara za mentalno zdravlje što je podržano kroz Projekat mentalnog zdravlja u BiH u okviru aktivnosti na promociji mentalnog zdravlja i prevenciji mentalnih poteškoća.

Nakon pripreme promotivnog materijala i stručnog metodološkog uputstva koji su izradili članovi radne grupe sastavljene od profesionalaca iz centara za mentalno zdravlje, klinika i Instituta za mentalno zdravlje, održana je edukacija za centre koji su zadovoljili kriterije iz javnog poziva za učešće u programu.

Pored profesionalaca iz centara za mentalno zdravlje, prisustvovali su i pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dr. Amela Lolić, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske dr Miodrag Marjanović i nacionalna koordinatorica za mentalno zdravlje i liderica komponente 2 Projekta mentalnog zdravlja u BiH dr Biljana Lakić koji su u uvodnom obraćanju istakli važnost provođenja ovog programa u lokalnim zajednicama i njegovu održivost.

Preventivnim programom biće obuhvaćeno preko 30 timova porodične medicine koje će proći obuku od strane profesionalaca iz centara za mentalno zdravlje za blagovremeno otkrivanje depresije. Očekuje se da će skriningom depresije biti obuhvaćeno preko 1200 osoba u Republici Srpskoj.

"Kada neko dođe porodičnom ljekaru sa faktorom rizika za neki depresivni poremećaj timovi porodične medicine pomoću jednog upitnika procijeniće da li ima takvih poremećaja i u slučaju pozitivnog rezultata pružiće mu određenu psihološku pomoć i uputiti pacijenta u Centar za mentalno zdravlje, koji će pomoću ozbiljnijeg upitnika procijentiti da li se radi o depresiji, te uključiti terapiju", istakla je dr Lolić.

Primarni cilj ovog programa je poboljšano mentalno, fizičko i socijalno zdravlje osoba sa povećanim rizikom za razvoj depresivnih poremećaja. Provođenjem programa pružiće se podrška i pomoć osobama koje pate od depresivnog poremećaja, ali će se takođe jačati kapaciteti svih uključenih aktera u pogledu planiranja i realizacije preventivnih programa u mentalnom zdravlju.

Dr Biljana Lakić rekla je da program podrazumijeva blagovremeno otkrivanje depresije kao velikog javnozdravstvenog problema: "Mi smo do sada u pružanju naših usluga više bili usmjereni na dijagnostiku i tretman, ali ćemo u narednom periodu raditi na promociji mentalnog zdravlja i prevenciji depresije kod odraslog stanovništva".

Projekat mentalnog zdravlja u BiH, podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministrastvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Galerija slika