Prepoznat je trud, pozitivna energija i profesionalizam kod okupacionih terapeuta

U periodu od 19. do 27. septembra tekuće godine u zdravstvenim ustanovama Univerzitetski klinički centar Sarajevo, Psihijatrijska bolnica Jagomir, Centar za mentalno zdravlje Visoko, Dom zdravlja Vitez,Centar za mentalno zdravlje Travnik, Centar za mentalno zdravlje Odžak i Bolnici za hroničnu psihijatriju Modriča, okupaciona terapeutkinja u mentalnom zdravlju Branka Sudar i muzikoterapeut Danijel Puvača održali su supervizijske radionice sa ciljem unapređenja usluga u oblasti mentalnog zdravlja. Kako navodi Branka Sudar, ciljna grupa su bile osobe sa mentalnim poremećajima, kao i one u riziku od problema mentalnog zdravlja, uključujući djecu i adolescente zbog dobijanja efektivnog tretmana i usluge okupacione terapije zajedno sa muzikoterapijom.

„Sa ciljem unapređenja mentalnog zdravlja u zajednici profesionalcima iz oblasti mentalnog zdravlja je potrebna podrška na njihovom radnom mjestu. Fokus je na primjeni okupacione terapije. Supervizorska on site radionica je obuhvatila monitoring i evaluaciju dosadašnjeg rada, formiranje i rad u grupi, ciljeve primjene okupacione i muzikoterapije, kao i reakciju samih korisnika prilikom aktivnosti", kazala je Sudar. Supervizori su prisustvovali i sagledali terapijske procese okupacionih terapeuta koji su samoinicijativno vodili svoje grupe, a to je uveliko doprinijelo procese aktivnog učenja samih okupacionih terapeuta. Upoznali su se sa metodikom rada u svakoj ustanovi pojedinačno, imali su prilike da se sretnu sa svim članovima timova u ustanovama. Zatečeno stanje na terenu dalo je pregršt novih ideja okupacionim terapeutima, ali i supervizorima.

„Prepoznat je trud, pozitivna energija i profesionalizam kod kolega, okupacionih terapeuta. Svi okupacioni terapeuti su bili motivirani da nastave svoje edukacije, da primenjuju stečeno znanje i tehnike iz okupacione terapije naučene na edukacijama bez straha od neuspjeha. Supervizori su primjetili da svakako ima prostora za dodatni profesionalni napredak, što je od velike važnosti za cijeli sektor zaštite mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini", zaključuju Sudar i Puvača.