Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у дијелу који се односи на Центар за ментално здравље

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у дијелу који се односи на Центар за ментално здравље На основу Статута Јавне здравствене установе Управни одбор Дома здравља доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне здравствене установе Дома здравља ( у даљем тексту: Правилник) прописује се...

Preuzmi dokument