Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на секундарном нивоу задравствене заштите у дијелу који се односи на психијатријску службу

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на секундарном нивоу задравствене заштите у дијелу који се односи на психијатријску службу На основу Статута Јавне здравствене установе Управни одбор доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне здравствене установе (у даљем тексту: Правилник) прописује се...

Preuzmi dokument