Potpisani ugovori sa 12 domova zdravlja za edukaciju za rad sa djecom i adolescentima u oblasti mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj

U Banjaluci su prošle sedmice potpisani ugovori o regulisanju međusobnih odnosa za realizaciju Programa edukacije za rad sa djecom i adolescentima u mentalnom zdravlju u Republici Srpskoj koji će biti sproveden u centrima za mentalno zdravlje u 12 domova zdravlja.

Ugovore su potpisali ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, prodekan za nauku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Zoran Vujković, direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić i predstavnici 11 domova zdravlja.

U okviru cilja unapređenja usluge mentalnog zdravlja planirano je da se jačaju kapaciteti tima centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj (psihijatara/ca, psihologa/ca i medicinskih sestara/tehničara) za rad sa djecom i adolescentima. Na ovaj način ostvaruje se jačanje kapaciteta osoblja centara za mentalno zdravlje, poboljšanje kvaliteta usluga za djecu i adolescente i porodice i primjena modernih tehnika za prevenciju razvoja težih smetnji i njihov oporavak, koje su nedostajale u formalnom obrazovanju.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić je nakon potpisivanja rekao da edukacija za rad sa djecom i adolescentima o mentalnom zdravlju u Republici Srpskoj predstavlja nadogradnju onoga što je Ministarstvo radilo posljednjih 10 godina na unapređenju zaštite mentalnog zdravlja.

"Riječ je o edukaciji zdravstvenih profesionalaca iz centara za mentalno zdravlje koja će biti realizovana kroz jednogodišnji program koji je pripremio Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci. Program podrazumijeva direktno osposobljavanje ljudi za problem u oblasti dječije i adolescente psihijatrije”, rekao je Šeranić novinarima.

Prodekan za nauku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Zoran Vujković je rekao da je ovaj projekat veoma značajan za zdravstveni sistem i društvo u cjelini. "Mentalno zdravlje je značajan dio zdravlja stanovništva. Ukoliko se određene aktivnosti sprovedu na vrijeme, mogu se spriječiti mentalni problemi kasnije u životu”, kazao je Vujković.

Prema riječima direktorice Asocijacije XY Emine Osmanagić potpisani ugovori će omogućiti jednak pristup zdravstvenim uslugama u oblasti mentalnog zdravlja svoj djeci i adolescentima i njihovim prodicama u Republici Srpskoj. "Ovo je prilika da se ojačaju kapaciteti zdravstvenih radnika u centrima za mentalno zdravlje što je dobar put ka unapređenju zdravlja i zdravih stilova života mladih”, smatra Osmanagić.

Direktor Doma zdravlja Bijeljina Duško Milovanović rekao je da ova ustanova već duži niz godina aktivno učestvuje u Projektu mentalnog zdravlja u BiH. "On nas obavezuje da odgovorno radimo na unapređenju naših usluga, u preventivnom i terapijskom smislu, te da povećamo brigu o mentalnom zdravlju stanovništva”, dodao je Milovanović.

Jednogodišnja edukacija predstavlja organizirani oblik stručnog usavršavanja kao aktivnosti jačanja ljudskih resursa i edukacija za timove centara za mentalno zdravlja u Republici Srpskoj, a predviđena je kurikulumom i pravilnikom za rad sa djecom i adolescentima u mentalnom zdravlju u Republici Srpskoj potvrđenim saglasnošću Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS. Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci realizovati će program edukacije za rad sa djecom i adolescentima u mentalnom zdravlju u Republici Srpskoj.

Edukacije će obuhvatiti 12 centara za mentalno zdravlje sa 33 polaznika. Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Ministarstvom rada I socijalne zaštite Republike Srpske I Federalnim ministarstvom zdravstva.

Galerija fotografija