Potpisan ugovor o nastavku edukacije iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju između Asocijacije XY i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Nastavak edukacije iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju za Federaciju Bosne i Hercegovine, ozvaničen je prošle sedmice potpisivanjem ugovora između Asocijacije XY koja implementira Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva, uz podršku Vlade Švicarske i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Prema mišljenju pomoćnika ministra Federalnog ministarstva zdravstva dr Gorana Čerkeza, edukacija predstavlja važan korak ka unaprijeđenju zdravstvenog sustava, a posebno kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja.

„Program edukacije iz okupacione terapije je dio sveobuhvatnog procesa reforme u Bosni i Hercegovini. Edukacija je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu u smislu potencijalnog otvaranja Studija za okupacionu terapiju. U praksi se pokazalo da je izostanak ovog studija veliki nedostatak za oblast zdravstvenog sektora i da je potreba za ovim vidom edukacije velika, jer smo stvorili adekvatne službe u zdravstvu tamo gdje je navedeni kadar neophodan. To su centri za fizikalnu rehabilitaciju, centri za mentalno zdravlje u zajednici, a moram reći i centri za rani rast i razvoj" kazao je Čerkez.

Rektor Univerziteta u Zenici Dževad Zečić izrazio je zadovoljstvo zbog početka realizacije projekta koji u sebi sadrži sve neophodne elemente potrebne za edukaciju iz okupacione terapije.

„Cijelom projektu pristupili smo studiozno i uradili sve pripremne aktivnosti koje su bile potrebne kako bi se krenulo sa realizacijom", kazao je Zečić.

Direktorica Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Dženita Hrelja Hasečić pojasnila je da se radi o jednogodišnjoj dodatnoj edukaciji za medicinske sestre i tehničare u Federaciji Bosne i Hercegovine.

„Samom činu potpisivanja je prethodio jedan intenzivan period pripreme u kojem smo uvidjeli da će saradnja sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Zenici biti vrlo uspješna. Cilj saradnje je nastavak programa edukacije na nivou visokoškolskog obrazovanja, jer je zasnovan na velikoj potrebi u oblasti mentalnog zdravlja", kazala je Hrelja Hasečić.

Koordinatorica zdravstvene oblasti Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini Maja Zarić pozdravila je uspostavljenu saradnju i nagovijestila podršku otvaranju Studija okupacione terapije u budućnosti.

Dodatnu edukaciju iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju je preuzeo Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici sa svojim timom, a polaznici edukacije iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju kroz šest modula dobiti će znanje koje će unaprijediti kvalitet usluga unutar centara za mentalno zdravlje u BiH.

Galerija slika