Potpisan ugovor o donaciji između Asocijacije XY i JU Dom zdravlja Orašje

Između Asocijacije XY i JU Dom zdravlja Orašje potpisan je ugovor o donaciji za izvršenje radova izgradnje objekta Centra za mentalno zdravlje u Orašju.

Riječ je o aktivnosti Projekta za mentalno zdravlje u BiH vezanoj za rekonstrukcije i opremanje više centara za mentalno zdravlje u BiH, koji su pogođeni posljedicama poplava iz 2014. godine. U tu svrhu, putem PMZ u BIH izvršiće se donacija sredstava za izvođenje građevinsko - zanatskih i instalaterskih radova na objektu Centra za mentalno zdravlje Orašje, koji se nalazi u sklopu Javne Ustanove Dom zdravlja Orašje.

Za JU Dom zdravlja Orašje, ugovor je potpisala direktorica dr. Ljiljana Leovac, a za Asocijaciju XY/Projekat mentalnog zdravlja u BiH direktorica Emina Osmanagić.