Posjeta BH delegacije Švicarskim kantonima Bern, Friburg, Jura i Ženeva

U okviru Projekta mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini, bosanskohercegovačka delegacija sastavljena od predstavnika Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) te članova projektnog tima, su boravili u posjeti Švicarskoj u periodu od 15-22. septembra 2010.

Cilj posjete je bio utvrditi potencijalni doprinos četiri partnerska kantona, Bern, Friburg, Jura i Ženeva, u sprovođenju projekta kroz davanje tehničke asistencije i razvoj međuinstitucionalnih partnerstva. Tom je prilikom bosanskohercegovačka delegacija imala prilike susresti se sa predstavnicima vlada partnerskih kantona, te pružaoca usluga u sistemu zaštite mentalnog zdravlja. Kao rezultat posjete, potvrđena je posvećenost vlada švicarskih kantona da u potpunosti podrže projektne aktivnosti u skladu sa identifikovanim prioritetnim oblastima, prvenstveno razvoju monitoring sistema u segmentu mentalnog zdravlja, ljudskih resursa pružaoca usluga te razmjene iskustava korisničkih organizacija. U narednom periodu se očekuje konkretizacija započetih pregovora kroz jasnu identifikaciju partnerskih institucija i organizacija sa obje strane koje će biti uključene u podršku sprovođenja projekta u Bosni i Hercegovini.

Foto gaerija