Politika i strategija za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja (2012. - 2020.)

Politika i strategija za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja (2012. - 2020.) Više od 450 miliona ljudi u svijetu pati od mentalnih poremećaja, a procjenjuje se da bi svako četvrto lice tokom svog života moglo imati određenih problema sa mentalnim zdravljem. Prema predviđanjima Svjetske zdravstvene organizacije, do 2020. godine depresija će, pak, biti drugi uzrok ukupnog obolijevanja i jedan od vodećih javnozdravstvenih problema....

Preuzmi dokument