Polaznik edukacije iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju Emir Hasanica: Edukacija će unaprijediti rad centara za mentalno zdravlje u BiH

Jednogodišnja edukacija iz oblasti radno-okupacione terapije u mentalnom zdravlju pod vodstvom Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, sprovodi se u realizaciji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Zenici. Program edukacije iz okupacione terapije je dio sveobuhvatnog procesa zdravstvene reforme u Bosni i Hercegovini, i predstavlja veliki korak za našu zemlju kada je u pitanju potencijalno otvaranje Studija za okupacionu terapiju.

Prema riječima polaznice edukacije Asime Hirikić koja već deset godina radi u ulozi okupacionog terapeuta pri Centru za mentalno zdravlje Kladuša, korisnici sa ovog područja će osjetiti veliku razliku u uslugama od strane uposlenika nakon završene edukacije.

„Ranije se više radilo na sedativnim terapijama sa korisnicima usluga i korisnici su uglavnom radili ono što oni žele kada je u pitanju okupaciona terapija. Edukacija mi je pomogla da unaprijedim svoje znanje i steknem određene vještine koje će unaprijediti i rad samog centra za mentalno zdravlje, i biti od velikog značaja za moj budući rad sa korisnicima" kaže Hirikić.

„U toku edukacije imali smo mogućnost da čujemo razne predavače od kojih smo usvojili potrebna znanja. Uvidjela sam jednu vrstu zablude u kojoj sam bila sve ove godine kada je u pitanju posao kojim se bavim. Moram priznati da je neznanje postojalo, ali nakon okončanja edukacije biće puno lakše", kazala je Hirikić koja se ovom prilikom osvrnula na kućnu okupacionu terapiju.

„Uvijek postoji mogućnost da posjetimo korisnikov dom, da vidimo kakav je on ili ona u kućnim uslovima. Da nije bilo edukacije masu stvari ne bismo znali. Radim već dugo godina i redovno sam odlazila u kućne posjete. Posmatrala sam kako se ljudi ponašaju, i šta sve mogu raditi i u svom okruženju. Svi mi koji ćemo raditi sa korisnicima imamo satisfakciju jer ćemo koristiti potpuno drugačiji pristup", pojasnila je Hirikić

Savjetovateljica realitetne terapije, art tarapeutkinja i porodična konsalatorica Naira Hodžić Jusufović kroz rad sa polaznicima edukacije primjetila je kako je svima njima, na terenu, potrebno da kroz iskustveno učenje dođu do znanja koja su upotrebljiva u njihovom svakodnevnom radu sa klijentima.

„Polaznici su pozitivno izrazili svoje mišljenje vezano za primjenu art terapije. Radili smo sa njima tehniku dekupaža, metodu slikanja mokro na mokro, izradu fraktala...U smislu dijagnostike i korekcije ovo su odlične tehnike u radu sa korisnicima. Radili smo i modelovanje a to su stvari koje polaznici edukacije mogu raditi praktično sa klijentima", kazala je Hodžić Jusufović i istakla kako su polaznici iskazali potrebu za znanjem o načinima vođenja grupe.

„Svaka grupa ima svoje specifičnosti i zakonitosti u smislu otvaranja, vođenja, zatvaranja, praćenja potreba klijenata...To smo radili kroz kratke teorijske okvire vezano za primjenu ne nasilne komunikacije Maršala Rozenberga ili teoriju izvora Vilijama Glasera. Prošli smo kroz kratak teorijski okvir a onda su kroz praktične vježbe, naši polaznici naučeno pokušali i primjenjivati. Zadnja dva puta radili smo konkretne stvari na grupama. Simulaciju grupnog rada sa teoretskim pojašnjenjem. Prošli put smo radili izgradnju suradničkih odnosa u grupi koja je jako bitna kod okupacionih tarapeuta, a danas smo radili elemente muziko terapije. Muzika je specifična. Tamo gdje riječ ne prolazi, dopre muzika i zapravo kroz primjenu tih muzičkih elemenata možemo razvijati kreativnost i jačanje pozitivne slike naših korisnika. U suštini, mi na taj način poboljšavamo kvalitetu života naših korisnika", zaključuje Hodžić.

Polaznik edukacije Emir Hasanica koji na edukaciju dolazi iz Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona smatra da su okupacioni tarapeuti u Bosni i Hercegovini do sada radili na slijepo.

„Nismo imali uputstava ali ni materijale. U toku edukacije dobili smo upitnike i skale po kojima treba da radimo, što će uveliko olakšati naš budući rad u oblasti okupacione terapije. Kontakti koje smo smo uspostavili su od posebnog značaja zbog razmjene iskustava. Edukacija će svakako unaprijediti rad centara za mentalno zdravlje u BiH", kazao je Hasanica.

Fadil Imširović radi u Centru za mentalno zdravlje Gradačac i iskoristio je priliku da se zahvali Švicarskoj Vladi i Federalnom ministarstvu zdravstva koji su prepoznali značaj okupacione terapije u mentalnom zdravlju te omogućili ovakvu vrstu edukacije.

„Kada je sama organizacija edukacije u pitanju pohvalio bih Asocijaciju XY i Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici. Svi zajedno uspjeli su naći adekvatne predavače koji se nas obogatili novim znanjem i vještinama koje ćemo primjenjivati u budućem radu sa korisnicima. Centri za mentalno zdravlje ne mogu adekvatno funkcionisati bez kvalitetnog obrazovnog nivoa iz oblasti okupacione terapije", zaključio je Imširović.

Jednogodišnja edukacija iz radne terapije u Republici Srpskoj završena je prošli mjesec kada su u svečanoj sali zgrade Vlade RS podijeljeni certifikati za 52 polaznika. U okviru programa edukacije kroz Projekat mentalnog zdravlja u BiH, podijeljeno je 100 setova za radno-okupacionu terapiju ustanovama za mentalno zdravlje širom Bosne i Hercegovine

Galerija slika