PMZ: Ministar Mandić razgovarao sa prof. dr. Sartoriusom

Federalni ministar zdravstva doc. dr. Vjekoslav Mandić primio je danas u Sarajevu jednog od vodećih svjetskih autoriteta u području mentalnog zdravlja prof. dr. Normana Sartoiusa iz Švicarske i Dženitu Hrelja Hasečić, direktoricu Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

Tom prilikom se razgovaralo o reformama koje se provode u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji Bosne i Hercegovine u području zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja.

Prof. dr. Sartorius je podržao proces reformi koje se provode u BiH te naglasio da je BiH lider u oblasti mentalnog zdravlja na području jugoistočne Europe.

Prof. dr. Sartorius je šef Međuregionalnog savjetodavnog tima za epidemiologiju mentalnih poremećaja, i direktor Odjela za mentalno zdravlja. Obnašao je i funkciju predsjednika Svjetskog psihijatrijskog udruženja (1993–1999) i Udruženja europskih psihijatara (1997–2001).

U okviru mandata kontinuirano podržava napore bh. aktera u razvoju, implementaciji i evaluaciji antistigma programa i programa socijalne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja u BiH.