Otvoreni rekonstruirani Centar za mentalno zdravlje u Žepču i novoizgrađeni Centar za mentalno zdravlje u Orašju

U prisustvu velikog broja predstavnika lokalne zajednice, kantonalne i federalne vlasti, danas su svečano otvoreni rekonstruirani Centar za mentalno zdravlje u Žepču i novoizgrađeni Centar za mentalno zdravlje u Orašju.

Rekonstrukcija, odnosno izgradnja i opremanje centara je realizirana u okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH, koji podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.

Rekonstrukcijom centara značajno je unaprijeđeno radno okruženje, kako za profesionalce, tako i za korisnike usluga u mentalnom zdravlju.

Tokom otvaranja, pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez je kazao da posebnu vrijednost ovih centara čini to što su njihovi uposlenici, zdravstveni profesionalci educirani da pružaju usluge poput okupacione terapije i koordinirane brige.

-Educirano osoblje je i važnije od ovih moderno rekonstruiranih i opremljenih centara, jer mi ne govorimo samo o liječenju, nego o kontinuitetu brige i oporavku – kazao je Čerkez.

Maja Zarić, menadžerica programa i savjetnica za razvojnu politiku u Ambasadi Švicarske u BiH je istakla da je Švicarska Vlada podržala poboljšanje uslova za rad u Centru za mentalno zdravlje Žepče u iznosu od 82.000 KM, dok je za otvaranje Centra u Orašju investirano 254.000 KM.

„Oba centra su uključena i u edukacije koje smo organizirali u okviru našeg Projekta mentalnog zdravlja za timove 72 centra za mentalno zdravlje širom zemlje. Zahvaljujući ovoj podršci centri danas pružaju kvalitetnije usluge zaštite i promocije mentalnog zdravlja i rade na smanjenju diskriminacije i stigme prema osobama sa mentalnim problemima, a njihovi klijenti se dobro oporavljaju. Uvjerena sam da će podrška koja je pružena Domovima zdravlja Žepče i Orašje doprinijeti kvalitetu usluga koje pružaju svojim pacijentima", kazala je Zarić.

Emina Osmanagić, direktorica Asocijacije XY, naglasila je da je od početka provedbe Projekta u 2010. godini, u Bosni i Hercegovini ukupno rekonstruirano i opremljeno 59 centara za mentalno zdravlje, od čega 28 na području Federacije BiH.