Održani sastanci sa predstavicima domova zdravlja iz Bosne i Hercegovine sa ciljem promocije radno/okupacione terapije u mentalnom zdravlju

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu održani su sastanci u oba bh. entiteta sa predstavnicima menadžmenta Domova zdravlja i ostalih ustanova mentalnog zdravlja sa ciljem promocije radno/okupacione terapije u mentalnom zdravlju i njene primjene u ovim ustanovama sa akcentom na centre za mentalno zdravlje.

Kako je kazala direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić potrebno je stvoriti razumijevanje ustanova mentalnog zdravlja u kojima se okupaciona terapija počela obavljati i uspostaviti prihvatanje procesa supervizije primjene znanja profesionalaca za proces oporavka korisnika.  Na sastanku u RS koji je održan u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske Istočno Sarajevo o značaju radne terapije za osobe sa mentalnim bolestima i poremećajima i korisnike usluga ustanova socijalne zaštite govorila je pomoćnica ministra za zdravlje i socijalnu zaštitu RS Branka Sladojević, a rukovodilac odsijeka Ministarstva za zdravlje i socijalnu zaštitu RS dr. Milan Latinović upoznao je prisutne o zdravstvenoj reformi u oblasti mentalnog zdravlja.

 Sastanak koji je održan u FBiH vodili su pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez koji je govorio o učinku okupacione terapije i rezultatima Projekta mentalnog zdravlja u kontesktu zdravstvene reforme u oblasti mentalnog zdravlja i ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi SKB Nikola Grubešić. Na sastanku su prisustvovali i načelnica službe ZZJS SBK/KSB Amra Mehmedbegović, pomoćnica ministra za organizaciju zdravstva u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Vlade SKB Edina Alihodža, pomoćnik ministra za socijalnu politiku u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Vlade SBK Anto Gavrić, glavni inspektor u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Vlade SKB Husein Kadrić, inpektor u Ministartvu zdravstva i socijalne politike u Vladi SKB Hamid Palalić, stručna saradnica ZZO KSB Ljiljana Pavlić kao i direktori domova zdravlja/bolnica iz Jajca, Viteza, Nove Bile, Kiseljaka, Travnika i Bugojna.

Direktori zdravstvenih ustanova i centara za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja iz cijele Bosne i Hercegovine ovom prilikom su razgovarli o radu u centrima za mentalno zdravlje, usklađivanju pravilnika, popunjavanju timova centara za mentalno zdravlje i o okupacionoj terapiji u mentalnom zdravlju te njezinoj primjeni u ustanovama mentalnog zdravlja. Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.

Foto galerija