Održana radna posjeta delegacije švicarskih kantona Bern, Ženeva, Friburg i Jura

U periodu od 27. februara do 2. marta u radnoj posjeti Bosni i Hercegovni boravila je delegacija švicarskih kantona Bern, Ženeva, Friburg i Jura.

Delegacija je bila slijedećem u sastavu: g-đa Maria Jesus Alonso Lormand, šefica Službe međunarodne solidarnosti, Kanton Ženeva, g-đa Michaela Björk, koordinatorica Kantona Friburg za Projekat mentalnog zdravlja u BiH, g-đa Valérie Falbriard, koordinatorica Kantona Jura i međukantonalna koordinatorica za Projekat mentalnog zdravlja u BiH, g-din Nicolas Perone, tehnički savjetnik Švicarskim kantonima za Projekat mentalnog zdravlja u BiH, g-din Pierre-Antoine Mottot, asistent koordinatorice Kantona Jura i međukantonalne koordinatorice za Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini i g-din Thomas Moser, izaslanik za međunarodne odnose Kantona Bern.

Cilj posjete delagacije je bio upoznati se sa napretkom u provođenju Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini i utvrditi dalje aktivnosti podrške švicarskih kantona Projektu kako bi se osigurala puna usaglašenost potreba projekta sa ekspertizom koju švicarski partneri posjeduju. Tom prilikom delegacija je imala priliku da se susretne sa ključnim nosiocima procesa implementacije Projekta mentalnog zdravlja u BiH, na prvom mjestu sa entitetskim ministarstvima zdravstva/ zdravlja, zatim sa predstavnicima centara za mentalno zdravlje, entitetskih akreditacijskih agencija, kao i drugim projektnim partnerima koji učestvuju u provođenju aktivnosti Projekta mentalnog zdravlja, prvenstveno u dijelu koji se tiče provođenja edukacija za medicinske sestre/ tehničare u mentalnom zdravlju, podrške rada korisničkim udruženjima te osnaživanja intersektorske i intrasektorske saradnje.