Održana radionica s ciljem razvijanja Modela zajedničkog planiranja bolničkog otpusta u Sarajevu

Radionica pod nazivom „Model zajedničkog planiranja otpusta", čiji organizatori su Federalno ministarstvo zdravstva i Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Asocijacije XY, održana je jučer u Sarajevu. Učešće na radionici su uzeli predstavnici ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u oblasti mentalnog zdravlja i centara za mentalno zdravlje u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i predstavnik Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu.

Kako je navela liderica na Projektu mentalnog zdravlja Enisa Mešić, radi se o eksplorativno-interaktivnoj radionici s ciljem prikupljanja podataka za izradu mogućih modela prijema i otpusta korisnika usluga u oblasti mentalnog zdravlja.

„Neophodno je da predstavnici ustanova svih nivoa zaštite u oblasti mentalnog zdravlja budu direktno uključeni u kreiranje puta zbrinjavanja korisnika usluga mentalnog zdravlja kako bi se postiglo kreiranje efikasnog Modela. Planirano je da nakon evaluirane primjene u praksi Model bude finalizovan i regulisan pravilnikom", kazala je Mešić.

Prema riječima pomoćnika federalnog ministra zdravstva Gorana Čerkeza u početnoj fazi je i izrada novog Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama.

„Mnogo stvari je urađeno u oblasti primarne zdravstvene zaštite ali i na nivou bolničkog sistema. Iskreno vjerujem da ćemo u narednom periodu zajednički djelovati, što će rezultirati ne Zakonom o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama već Zakonom o mentalnom zdravlju. Zakon o mentalnom zdravlju integrisao bi sve akte koji se odnose na oblast mentalnog zdravlja u jedinstveni zakonski akt", kazao je Čerkez.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.