Održana obuka osoblja i pacijenata u procesu izrade kozmetičkih proizvoda zbog proširenja rehabilitacijskih usluga u okviru okupacione terapije u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac održana je edukativna radionica iz oblasti primjene radne terapije u mentalnom zdravlju sa ciljem jačanja kapaciteta osoblja i pacijenata ove ustanove. Zbog velikog interesa, učestvovao je veći broj štićenika koji su iskazali interes za izradu prirodne kozmetike.

Prema riječima glavne radne terapeutkinje u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac, Dare Janković, radionica će imati veliki značaj za Zavod jer se pacijentima želi ponuditi raznovrsnost u procesu rehabilitacije. „Svaki pacijent ima različite afinitete i sklonosti kada je riječ o angažmanu u okviru radne terapije. Današnja radionica će biti jedna nova aktivnost koja će nam pomoći da jačamo njihov zdravi dio ličnosti. Trenutno imamo veliki broj prijavljenih za ovu radionicu, gdje će naučiti na koji način se spravlja prirodna kozmetika, sapuni, kreme...Dok borave u Zavodu štićenici  koji se žele baviti ovom vrstom radne terapije imat će priliku da to rade svakodnevno, a također i nakon oporavka, kada odu mogu nastaviti sa ovom vrstom aktivnosti", kazale je Janković.

„Od kada smo počeli sa radom u martu 2018. godine imamo podršku Asocijacije XY i Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Ne bismo mogli ni početi sa radom bez donacije u materijalu, koja je uz naš entuzijazam dovela do rezultata kakve danas imamo," zaključuje Janković.

VD direktor Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac, Bojan Koprivica nada se većoj saradnji sa Projektom mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini i Asocijacijom XY.

„Zahvalni smo jer nam pomažete da osposobimo naš mladi kadar da kvalitetno radi sa pacijentima. Ovakav vid radno terapije je značajan je za nas prvenstveno zbog pacijenta zbog kojih i jesmo tu", kazao je Koprivica.

Jedan od učesnika radionice rekao je da je taj dan za njega bio najbolji dan od kada se nalazi u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Ambasada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.